Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

t@J !jJj.1tQ.;-I COLWYN BAY.

DOLGELLAU.

LLANFYLLIN.

TREGARON.I

f CWM PENMACHNO. -1

News
Cite
Share

f CWM PENMACHNO. -1 Gyda dwystery cofnodir am farwol- aeth a chladdedigaeth y diweddar Mrs Mary Edwards, aianwyl briod Mr Rd. Vaughan Edwards, Blaenycwm, Pen machno. Bu hi farw ar ddydd yr Arglwydd, Ianawr 27ain, 1918, yn El oalwydd oed, a cWaddwyd ei gweddill- ion ar y ddydd Mawrth dilynol, ym mynwent Bglwys Ponmachno, gan dyrfar liosog, a galarus- Gwasanaethwyd, mewn medd effeithiol, yn ei hangladd gan Mr Humphrey Robertsf Cwm Machno, a'r Parch 0. G. Pritchard, Capel Garmon. Yr oedd Mrs M. Edwards yn enedigol o Colwyn. Cafodd ddygiad i fyuy rhagorol. Cyn priodi yr oedd yn Ysgolfeistres yn Ysgol Colwyn, ac yn aeled selog gyda'r Bedyddwyr., Ar ol priodi ymuoodd gyda'r Wes'eiid yn Shiloh, Cwm Machno, lie yr oedd ei phriod yn arweiqydd y gan. Yn ystod ymdaith y blynyddoedd bu yn ehwaer rhagorol, gyda boneddigeidd- rwydd, lledpeisrwydd-, a charedigrwydd yn amlwg, yn nodweddiadol o honni. Yr oedd yn gymydoges hynod o ddymunol; ac yn wraig, ac yn fam ddelfrydol (ideal) Yn ei dyddiau olaf adroddai, yn fynycb, y geiriau, Nid eich meddyliau chwi yw fy meddyliau i; ac nid eich ff yrdd chwi yw fy ffyrdd i, medd yr Arglwydd." Gadawodd ar ei hoi briod hiraethus, a pbump o blant galarus. Erys Nathaniel Vaughan, y mab hynaf, yn Senghenydd. yn y De; yr oedd Kate BlIen, y ferch hynaf, yn aros gyda'r .Parch a Mrs Daniel Wil- liams, yn Aberffraw, Sir Fon; y mae Gwilym Andrew, yn y rhyfel yn Ffrainc; Olwen yn Llandadno a Bleddyn Lloyd yn yr Ysgol, ac adref. Danghoswyd cydymdeimlad dwfn, a chyffredinol gyda Mr Edwards, a'r teulu oil yn eu profed- igaeth; ac ar y nos Sul canlynol i angladd Mrs Edwards, dywedwyd geiriau caredig am: dani yn y Seiat yn eglwys Shiloh a chododd y gynulleidfa ar ei thraed i ddankos ei chydymdeim- lad gyda'r teulu ao anfonodd Eglwys y Wesleaid, Aberffraw, i hysbysu ei bod yn o-ydymdeîmlo gyda Miss K. E. Edwards a'r teulu. Hefyd derbyniodd Mr Edwards a'r teulu amryw o lythyrau cysurlawn. Claddwyd gweddillion Mrs Edwards yn Erw Duw," ae erys ei choffadwriaeth yn berarogl Gwarch- oded angel hedd ei llwch, a chaued yr Arglwydd yr adwy ar ei hoi. G. M.

CARNO. J

EBENEZER, BAGILLT. I

CEFN MAWR. I

I LLANSILIN.

ii CYLCHDAITH TREORCI.