Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

t@J !jJj.1tQ.;-I COLWYN BAY.

DOLGELLAU.

LLANFYLLIN.

TREGARON.I

f CWM PENMACHNO. -1

CARNO. J

EBENEZER, BAGILLT. I

CEFN MAWR. I

I LLANSILIN.

ii CYLCHDAITH TREORCI.

News
Cite
Share

ii CYLCHDAITH TREORCI. Cynhaliwyd Cyfarfod Undebol YagoI. ion, Chwef. 10, yn Treorci. Llywydd, Mr J. Edwards, Treorci. Dechreuwyd cyfarfod y bore gan Mr Evan Davies,. Ton Pentre; adroddwyd Salm gan Eleanor Jones. Holwyd o'r bedwaredd adnod ymlaen o'r Epistol at Philemon gan Mr J. Morgan, Treorci, cyfarfod bywiog. Prydnawn, cyfarfod y plant: Decbreuwyd gan Mr Lloyd Parry, Graig, adroddwyd Salm gan Jenny Williams -y wedi hynuy awd ymlaen a'r rhaglen:- Adroddiadau gan Winnie J. Richards, Annie M. Evans, Olwen Jones, Morgan O. Howells, Lilian Thomas,. Maggie J. Howells, Megan Jenkins, a- Maglona Edwards- Canwyd gan Mai Williams a Nancy Davies, Ieuan Davies, Lilian Chapman, Alwyn Edwards, Rd. J. Howells, Leslie Edwards, Leonard Edwards, Johnny Lewis, Gwennie Jenkins, Olwen Davies a Griffith J. Rowlands. Dwy don gan y plant, a thon gan dosbarth Miss M. Jones. Holwyd y plant yn yr Hyfforddydd a Safon IV. gan Mr Davies, a chan Mr M. Howells, Safon III., V., a'r Allwedd. Cawsom anereh- iad pwrpasol gan Mr R. Jones, Clydac-h, Vale, i'r plant. Yn yr hwyr cyfarfod areithio, Dech- reuwyd gan Mr R. Jones, Clydach Yale, ac adroddwyd rhan o bennod gap Maggie Howells. Areithiwyd gan Mri J. T. Evans, Treherbert, Evan Davies,. Ton Pentre, ac anerchiad gan Mr Lloyd Parry, Graig. Adroddiadau gan Mri D. W. Beynon a Lewis Edwards. Canwyd gan Misses L A. Parry, M. R Jones a Mri Lewis Edwards a D. W. Beynon. Cawsom gyfarfod da. YSG.