Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

t@J !jJj.1tQ.;-I COLWYN BAY.

DOLGELLAU.

LLANFYLLIN.

TREGARON.I

f CWM PENMACHNO. -1

CARNO. J

EBENEZER, BAGILLT. I

CEFN MAWR. I

I LLANSILIN.

News
Cite
Share

I LLANSILIN. Gofidiwn yn fawr orfod hysbysu am farwolaeth Leonard, annwyl blentyn Mr a Mrs Morris, Tynewydd, Llansilin. Byr, ond nid ysgafn, gystudd fu ei eiddo ef. Dioddefodd yn galed am wythnos oddiwrth y pueumonia ac er pob gofal meddygol syrthiodd i'r angau am bedwar o'r gloek fore Llun, Chwef. 4ydd, 1918, cyn cyrraedd ei chweched fiwyddyn. Blodeuyn y teulu oedd Leonard-y plentyn ieuengaf-yn gwasgar sirioldeb, prydferthweb, a pherarogl i fywyd pawb o'i gwapu. Yr oedd yn eilum pawb a'i hadwaenai. Y mae ei le yn wag iawn ar yr aelwyd, a'r hiraotla yn angherddol ar ei ol. Gorachwyliaeth lem oedd ei ddiwreiddio o fynwes y teulu. Fe erys y briw tra y byddont ar y llawr; ond y mae ef wedi ei drawsblannu i Fynwes Duw ei Hun, lie y ea ei burdeb a'i ddiniweidrwydd plentynaidd .bob mantais i ymagor a datblygu i ddelw'r Nei ei hun. Dodwyd ei gorff bach yn y bedd ddydd Iau, Chwefror tfed, gydag arwyddion o alar mawr. Gwas- anaethwyd wrth y by, ae yn y capel, ao ar laia y bedd, gas y Parehn E. Tegla Davies, Evan Roberts, Richard Owen, a Llewelyn KeadrUk. Dpeth tyrfa fawr i'r capel, ae at y bedd, i ddatgan eu eydymdeimlad a'r teulu yn eu profedig- aeth. Derbyaiwyd pymtheg o flodau- dorcbau, a llawer o lythyrau, gan berth- ynasau a chyfeillion. Derbynied yr oil ddioIchgarwch diffuant y teulu am eu caredigrwydd a'u eydymdeimlad. Bydded i Ddaw fod yn gysgod ac yn gysur iddynt yn eu galar a' u hiraeth.

ii CYLCHDAITH TREORCI.