Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

t@J !jJj.1tQ.;-I COLWYN BAY.

DOLGELLAU.

LLANFYLLIN.

TREGARON.I

f CWM PENMACHNO. -1

CARNO. J

EBENEZER, BAGILLT. I

CEFN MAWR. I

News
Cite
Share

CEFN MAWR. I Teilwng iawn yw cofnodi marwolaeth brawd a chwaer ffyddlon iawn,—Mr William Jones, gynt Trevor Mill, yr olaf, mi gredaf, o golofnau fu yn oynnal yr achog yu Eglwys Jubilee. Bu ef a'i ddiweddar chwaer Mrs Bennett yn eithriadol yn eu ffyddlondeb- Ameuth- un fuasai adrodd hanes yr rhai hyn, ond gwell ymatal. Cafodd ein brawd angladd barchus. Rhoddwyd ei wedd- illion marwol i orwedd ym mynwent Froncysyllte; a'i enaid anfarwol sydd heb amheuaeth wedi cael helaeth fyn- ediad i mewn i'r baradwys. Y chwaer Mary Owens.—Bu hithau farw yn dra sydyn. Wedi ymuno ag egl wys Gorffwysfa, nid oedd pall ar ffyddloudeb y chwaer. Distaw ac encil- iol ydoedd yn ei nodwedd, ond beunydd yn barod i estyn ei chymorth hael i'r achos. Bydd colled fawr ar ol y chwaer. Cynhaliwyd cyfarfod coffa i'r ddau Gristion gonest, a phregethwyd gan y Parch J. Smith. Chwareuwyd y Dead March ar y diwedd. I GOH.

I LLANSILIN.

ii CYLCHDAITH TREORCI.