Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

LLITH Y CAPLAN A. til.II DAVIES.

! NEWMNON WESLEAm H.u II J..Ii..I.'…

News
Cite
Share

NEWMNON WESLEAm H.u II J..Ii..I.' U1.40 I1. In.}. | I ABERDYFI. Nos Wener, Ionawr 25ain, cafwyd I aDerchiad gan Mr R. Ffestin Williams,, Ysgolfeistr Ysgol y Gyngor, ar Athryl- ith." Daeth tyrfa fawr ynghyd, a gwyddai pawb y gellid disgwyl pebhau Ida. Gellid galw yr anerchiad yn dclar- lith, gan mor odidog ydoedd nid yn unig dyddori ei wrandawyr, ond yn wledd o radd uchel i'r meddwl. Rhodd. odd ddeffiniad galluog a chlir o athryiith, ac adroddai yn ddifyr am ddynion o athrylith, ac er dwyn i mewn amryw o bob gwlad, ni fu yn fyr o nodi Cymry fu, ag sydd, yn disgleirio ym myd athryiith. Teimlai pawb mai da iawn oedd bod yno." Siaradwyd ar y terfyn gan ein gweinidog lywyddai, a Mri E. L. Rowlands, TJ.H., Hugh Griffith, ac F. Jonas. Talwyd y diolch gwresocaf i Mr Williams am ein hanrydeddu a'i wasanaeth werthfa wrogir yn fawr gan bob enwad yn y lie. Cynhaliwyd yr wythnos bregethu eleni o nos Lun Ionawr 28ain hyd nos Wener, Chwef- laf. Gwasanaethwyd ni fel y canlyn:—nos Lun, Parch W. P. Rtberts, Aberdyfi; nos Fawrth, Parch T. Gwilym Roberts, Towyn a'r gweddill o'r nosweithiau gan y Parch Philip Price, Coedpoeth. Yr oedd disgwyliad am bethau mawr, ac ni cbawsom ain siomi. Yr oedd Mr Roberts, Towyn, yn pregethu yma y Sul blaenor- 101, a theimlai pawb fod yma rhyw don o ysbrydiaeth na theimlwyd mohono er y Diwygiad wedi dyfod dros, yr eglwys, oedd fel blaenbrawf o'r hyn allem ddisgwyl yn yr odfaon dilynol, ac felly y bu. Cafwyd odfaon grymus bob nos, ac yr oedd arddeliad Duw arnynt. Gan mai Mr Philip Price ydoedd y pregeth- wr-.neilituol," fe ganiata gweinidogion y gylchdaith i ni wneud cyfeiriadau ato ef yn bennaf heb mewn un modd eu bych- anu hwy. Yr oeddym yn edrych ymladn yn arw at ymweliad Mr Price, btt yn weinidog cymeradwy iawn yma tua ehwarter eanrif yn ol, ac yr oedd amryw atgoflon melus am yr adeg dda gafwyd dan ei weinidogaeth gref. At hyn naedda gyfeillion mynwesol yma, a gwyddom oil ei fod yn un o bregeth- wyr pennaf y pulpud Wesleaidd yng Nghymru. Yr oadd arddeliad ar ei bregethu grymus, ac mae yn amlwg ei fod yn wr yt; Haw Duw. Pregetha gyda nerth, yn amserol, ac yn alluog, ae yn ddiameu gellir edrych yn ol ar'yr wythnos fel wythnos nodedig. Er nad ymddanghosai Mr Price mor gryfedao y carem ei weled, mae yn dda gennym na fu i'w wendid luddiais ei nerth yn y pwlpud. Cafwyd tair o'r pregethau goreu ellid eu disgwyl ganddo, ae nid buan yr anghofia ei wrandawyr yr ysbryd ymba un y terfynodd ei gyfres, a bydd i'w anogaeth i ni fyw crefydd ac nid teimlo'n grefyddol," beri fod ein cyfrifoldeb am ein buchedd yn fwy ar ol ei ymweliad a ni. GOH.

Y RHAI A HUNASANT. I .. -…

[No title]

BWRDD Y GOL. I

[No title]