Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

University Coiiege of Wales, ABERYSTWYTH (One of the Constituent Colleges of the University of Wales). OPENED 1872. President:—Sir JOHN WILLIAMS, Eart., M.D., D.Sc., G.C.V.O. Principal: T. F. ROBERTS, M.A. (Oxon), ,I. D. (Vict.).i THE Session begins in September. JL Lectures commence early in October. Entrance Scholarships and Exhibitions, open to both male and female candidates above the age of 16, are offered for Com- petition at the commencement of the Ses- sion. Students are prepared for Degrees in Arts, Science (including the Applied Science of Agriculture), Law and Music. Sessional Composition Fee-in Arts [12, in Science [16. Sessional Registration Fee, [1. Men Students reside in Registered Lodgings in the town, or at the Men's Hostel—Warden: MrH. H. Paine, M.A., B.Sc. Women Students reside in the Alexandra Hall of Residence for Women Warden Miss C. P. Tremain, B.A. For full particulars respecting the General Arts and Science Departments, the Law De- partment, the Agricultural Department, the Departments for the Training of Ele mentary and Secondary School Teachers, and the Hostels, apply to- J. H. DA VIES, M.A., Registrar. RHIWMATIO-ANHWYLDEB Y KIDNSY. Y mae rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cyrnmalau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid tlwn yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyldeb y dwr, carreg grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi. Estora at drin Rhiwmatic a ff urfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a a thrwy hynny o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono ac mae wedi iachau achosion dirif- edi gwedi methiant meddyginiaethau eraill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gysneryd He'r meddyginiaethau hea ffasiwn a werthir an brisiau sydd allan o gyrraedd pawb end y cyfoetbeg. Mae Tabledi Estora yn llawn deil- yngu y «iNgrifiad chonynt-maeddygia-. iaeth onest am br.gOn es t-liB y blweh a 40 dabledi, sou chwe biychiad am 6/9. At werth gan Fferyllwyr ymhobman, mm's rhad trwy'r post, am y prisiau hyn oddi- wrth Estora Co., 132, Charing Cross Road, London, W.C. M E RC H ED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrth saldra, cur a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin i'r ystlen deg, ond yn amlach nag i'r gwrth- wyrieb y mae i'w briodoli i'r elwod (kid- neys), ac mewn achosion o'r fath fe fydd i flychaid neu ddau o ESTORA TABLETS eu llwyr adferta. J 0 leiaf, mae'r prawf yn werth ei wnsud, gan fod dedwyddwch a llwyddiant merch ar hyd ei hoes yn dibyn- nu yn hollol ar ei hiechyd. Fflint Agent, Walter Topping, Pharma- cist. Blaenau Festiniog Agent—Hugh Tones Medical Hall. ■ 1 I*—1 iiii ■ ..I'I JV-UMI Yr Epistol at WdioaW, ESBONIAD DIGURO. ESBONIAD diguro ar yr Epistol at y Philipiaid gan y Parch. B. Humphreys, Felinfoel. Pris gostyiigol, 1/ drwy'r post. 1/3. Y mae wedi ei rwymo mews llian, ac y mae ynddo 146 o du. dalennau. Rhoddir saith am bris chwech. Anfoner yr achebion i' Parch. EDWIN JONES, Barmouth. ^^mm^mmmtmrnmmmmmmwwmmm—mmmmmw INDIVIDUAL COMMUNION GUPS FOR LISTS OF Patent Ideal Outfits, AND Samples on Approval, Carriage Paid, write to the Makers- Townshcnds, Ltd., Birminghant Yn Awr n Barod. "■ Y TRI IESU." LLYFR I BAWB. Dynoethir ynddo Gyfeiliornadau Diwinyddol Pwysig: "Important Theological Errors Exposed. Profiad yr Awdur gyda'r Argraffiad Cyntaf: Pan yr anturiais gyntaf I ma's, i faes y byd, Nid ymddangosai'n ffafriol Oddiallan ar y pryd: Ond llais o'm mewn a ddwedai Nac edrych ar y gwynt, Gwna frys i hau yr hadau Ceir medi felly'n gynt." A'r llais a ychwanegai Abertha, bydd yn hael, Gofala brisio'r Llyfryn Fel gallo pawb ei gael;" Gwrandewais ar ei archiad I'r bobl hysbysiad roes Am Lyfr yn dangos ffeithiau Rhagorach am y Groes. Trwy hyn daeth im' archebion O'r Gogledd, ac o'r De, A siroedd Lloegr hefyd, O'r pentref, ac o'r dre; Gwahoddwyd ef i'r 'Spyty Yn gwmni'r milwr claf, A thros y mor i'rcad fae,- Syn yw'r archebion gaf! I'w cael gan yr Awdur— W. RICHARDS (PREGETHWR), DIGBETH INSTITUTE, BIRMINGHAM. Pris 3c. Gyda'r Post, 4c. Gellir ei gael hefyd trwy y Llyfr- werthwyr. Y rEmyftyd4 Atklyserol, SEF • Pump 0 Emynau Newyddion, cyf- addas iawn i'w defnyddio yn y sefyilfa ddifrifoi y mae ein gwtad a'r byd ynddi yn y cyfhod hwn. Cynwysant driarddeg o benillion a 76 o linellau. Wele un emya yn •ograifit— Ni wisgodd I«su gnawd Er mwyn addysgu ei hun Gwnaeth hyn, a daeth^yn d'lawd, Er eynorthwyo dyn. Ffotdd newydd wnaeth i gariad Duw I ymwybyddiaeth dynol ry w. Mae'r les'u byth yr un, Er holl gyndynrwydd byd, Gweithi^'n ddi-der «i hun, I'w gael i'r noddfa glyd. Ei aberth mawr, a ï dyner lef Sydd yn ein galw ato Ef. Gellir eu cael oddiwrth yr Awdur: W. RICHARDS, Digbeth Institute, Birmingham. Pris Ceiniog. Gyda'r Post, lic. LLYFRAU GWIBTHFAVB AR WEfifl Am Brisiau Gostyngol. S. C. 1. Hanes yr Athrawiaeth Grist- ionogol gan Dr J. Hughes 1 3 2. Diwinyddiaeth Naturiol, gan Dr. Paley, yn Gym raeg, Rhagdraeth gan Dr. Hugh Jones (M.C.) 1 3 3. Cofiant y Parch R. Hum- phreys, Dyffryn 1. 1 3 4. Cofiant y Parch Griffith Williams, Talsarnau I 3 5. A Grammar to the Welsh Language, by Thomas Rowlands (4th Edition). 2 0 6. Yr Hynod Joan Jones, gan Rhuddenfab, Rhagdraeth gan Daniel Owen, Wydd- grug 0 9 7. Dafydd Evans, Ffynon- henry, gan B. Thomas, Trydydd Argraffiad 0 9 I. Cofiant y Tri Brawd, gan y Parch O. Madoc Rob- erts 0 6 Ii. Y Cywir. Ddychwelwr gan, Thomas Shepherd 0 6 r i Anfoner at— Rev. OWEN HUGHES, 101, Bruce Street, New Wortley, Leeds, Yorks. AKGSAFFOI AHGRAFFU I Argreffir Adroddiadau Eglwysig, Liyfrau Solfa, Balance Sheets, Posters-u n rhyw faintioli, Tocynau Darlithoedd, n Cyngherddau, &r. GAN ARGRAFPYDD r "GWYLIEDYDD NEWYDD, Y mae y Swyddfa yn cynwys y Peirianau a'r Llythyrenau diwedd araf—a 1 oil yn newydd. Dymuna ddiolch am yr Archeb- ion y mae wedi ei gael drwy y Post, pa rai a roddodd lwyr fodd- onrwydd yn ol y tystiolaethau a dderbyniodd. Ymofyner am Estimates a LEWiS DA VIES, "Gwyliedydd Wewydd" Office, Blaenau Ffestiniog, Popular Central London Hotels ¡ Opposite the BRITISH MUSEUM. (T H.A CKERAY HOTEL Great Russell Street, Londop, W.C. 1. f Near the BRITISH MUSEUM r KINGSLEY HOTEL Hart St., Bloomsbury Sq., London W.C.I, THESE Large and Well-appointed TEMPER- ANCE HOTELS have Passenger Lifts. Bath- rooms on every Floor, Lounges and spac- ious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Fireproof Floors. Perfect Sanitation, Telephones, < Night Porters. Bedroom, Breakfast, and Attendance from 6/6 per night per person. Full Tariff and Testimonials on application. I TELEGRAPHIC ADDRESSESy I Kingsley Hotel: Bookcraft, West cent, London, j "Thackeray Hotel: Thackeray, Westcent, Loadcn." J Tel., K. Museum 1232. T. Museum 1230 i Llyfrau Newyddion Cyhoeddedig gan Telynor Mawddwy, Barmouth. Y Tant Aiir, wedi ei ddiwygio, drwy'r post 1/1. Cainc y Delyn (Rhan I.). Deuddeg o Hen Alawon wedi eu trefnu i'r Delyn neu'r Berdoneg. Drwy'r Y BugeiliAld a'r DoethleiL Can- tawd gysegredig newydd i S.A.T.B. Pris, S:f., eet.; H.N., 2/6. 0, 1 tyrd. yu ol. Rhangan. S.F., lc. Seren Bethlehem (Star of Bethle- hem). Rhangan gysegredig S.A.T.B. Pris, lc.; H.N., 3c. 'Rwy'n sefyll ar dymhestlog Jan Anthem Gynulleidfaol. S.F., lc. Dwy Action Soall i Blast: (1) "Doli" (2) "Can y Cwch." S.F., Ie. Llwyn Onn a'r Pen Rhaw. Dwy engraifft arall o'r Tant Aur at wasanaeth Ysgolion. S.F., lc. Am bob fanylion pellach anfoner at Telynot Mawddwy. Arweinydd Cymanfaoedcf, Beirniad ac Arholydd. Organydd Rehoboth," Coodpoeth, Mr. TOM CARRINGTON .1 (PENOIRRDD QWYNFRYhH, (Cyarodor o Goleg y T.S.C., Llundain). i COEDPOETH, WBEXHAM. Cyhoeddwr" SerenBethlehem-" (Cynogfab Concwest Calfari," S.F. 1c.; H.N. 3c. Anthemau'r Dydd, Gymanfaoedd. Hugh Davies's COUGH MIXTURE, j Y Feddyginiaeth f Fawr Gymreig. j PESWCH. AT BESWCH-.Cymerwch Davies's Cough Mixture.' AT ANWYD-Cymerwch Davies's Cough Mixture." AT DDIFFYG ANADL-Cymerwch Davies's Cough Mixture AT GRYGNI-Cymerwch Davies's Cough Mixture. Rhyddha y Phlegm, Ilaciar Frest, clirio y Ilais. Anmhrisiadwy at y Pas ar Blant, Bronchitis, &c. Mewn potelau l/li; 2/9 4/&—gan bob Druggist. Perchenog-HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SYLWCH.—1. Y mae ei flas yn ddymunol. 2. Y mae plant yn hofl ohonno. 3 Y mae yn cynhesu y frest. 4. Gellir ei gael ymhob ardal. 5. Y mae y prif brexetk- wyr a chantorion yn ei ddefnyddio. 6. Gall fynd allan fel arfer tra yn ei gymeryd "SARZINE" BLOOD MIXTURE. GROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna yr hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines; ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan scurvev .doluriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynwch bWelaflha Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, llli a 2/6 y botel, neu gyda 3e at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y Perchenog, HUGH DAVIES, Chwajfct Machynlleth. "MOLRAT" AT LADQ TYRCHOD. Ysgrifeana John Pryse, Maesymeirch Blinid ni aew gan Dyrcliod; cynyMemt bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg difnfol am*, ac yr oedd arnaf gywitoMh hono, ond clywaia fad Mr Hugh Davies, Chemist, Machynlleth, wodi dyfeisio PAW lladd ya ddidraflerth iawn.—Ei enw ydyw •' Molrat," mewn packets 1/6 yr \111. hBSB bact, a rboddais ef yn ol y cyfarwyddyd am bea pryfaid geowair, a rhod&ufe £ P)fm hynny yn llwybr y Twrch. Ni chodadd y twrch mwy.*