Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

COLWYN BAY. I

KNOWSLEY ROAD, BOOTLE. I

News
Cite
Share

KNOWSLEY ROAD, BOOTLE. Marwolaeth a chladdedigaeth y diw eddar Mr E. T. Hughes, Formby.— Brawd hyfwyn odiaeth oedd yr uchod, a meddai le dwfn ryfeddol yn serchiadau cyfeillion Knowsley Road, a theimlir yn bur drallodus oherwydd colli o'n mysg. weithiwr mor ymroddol. Daeth yma ryw saith mlynedd yn ol o Horwich, Swydd Lancaster, a bu'a dra defnyddiol o'r dechreu. Genedigol oedd Mr Hughes o Wernymynydd, & hannai o deulu Wesleaidd, ac ymaelod- odd yntau yn gynnar ar ei fywyd yn eglwys Gwernymynydd. Deallwn iddo ddechreu pregethu'n ddyn lied ieuanc, a pbarhaodd hyd y diwedd i wasanaethu'n effeithiol fel pregethwr eynorthwyol- am dros ddeugain mlynedd. Symudodd o Wernymynydd i weifcki* yn Manc«inion, a thrigodd yno am rai blynyddoedd. Wadi hynny ymgartref. odd yn Horwich, He treuliodd yn agoa i ugain mlynedd o'i oea. Gan nad oadd achos We3leaidd Cymreig yn ymyl, ymaelododd a'r Wesleaidd Seisnig gan barhau i bregethn ar gylohdeithist Cymreig Manceinion, y Maes Cenhadol, &c., a gwerthfawrogid ei wasanaetb gan yr eglwysi- Profedigaeth fawr iddo eoid col-ii. ei annwyl briod, ac yn fuan wqdyn paliodd ei iechyd a gorfu iddo roi fynny ei alwodigaeth. Oddeutu saith mlynedd yn ol,daeth i fyw gyda.'i ferch &'i phriod yn Formby, ac ymaelododd yn Trinitj Road, Bootle. Ar y pryd digwyddai'r achos yn Kuowsley Road fod yn Had egwan, a chymhellwyd ef gan y gW8ia- idog i ymuno a'r eglyws honno. Cyd- syniodd yntau, a phrofodd ei gysylltiad a Knowsley Road yn fenditbiol i'r naill a'r llall. Teimlai Mr Hughes yn dded- wydd a chartrefol, ac ymroddodd o ddifri i gynorthwyo'r ffyddloniaid i hyrwyddo'r achos yn Knowsley Road, a chafodd fyw i weled gwedd lewyrchus ar yr eglwys. Penodwyd ef yn flaenor rheatr, &0 ni bu neb crioed yn ffyddlonach i ddyled- swyddau ei swydd na Mr Hughes. jMynychai'r cyfarfodydd bob wyfehaos —er fod dipyn o bellter rhwng Bootleg a Formby a thraul y tren yn lled dron, aid oodd ond afieohyd a'i hatalia i ddod i Knowsley Road. Ymwelai a'r aelodau yn gyson a rheolaidd, a hynny i bwrpas aruchel. Doniwyd ef a synwyr cyffredin cryf, a thrwy ras Duw, meithrinodd dynerweh a lledneisrwydd oedd yn ei gynysgaeddu mewn modd eithriadol a chymwyster i wneud blaenor llwyddiannus- Pregeth- ai'n fynych ar y. Sabboth, ac yn ei ddull syml eihun traddodai ei genadwri gyda gwres. Ond ei neilltuolrwydd pennaf oedd ei gymeriad glan a sanct. aidd. Tystia ei fywyd dilychwin a'i ysbryd gwylaidd, llednais a charedig, ei fod yn Gristion gloyw. Gwanaidd ydoedd o gorff, mynych y byddai mewn gwendid a llesgedd. Ych- ydig cyn y Nadolig, cymerwyd ef yn waelach nag arfer, a gwaelodd yn radd- ol, ac er pob gofal a thiriondeb ar ran ei ferch a'i phriod, a medrusrwydd y meddygon, daeth diwedd ei yrfa ddaear- ol yn gymharol sydyn ar foreu Llun, Ionawr 21ain; a'r dydd Iau dilynol hebryngwyd ei weddillion i Fynwent Horwich, gerllaw Bolton. Cynhaliwyd gwasanaeth yn Formby cyn cychwyn, a daeth nifer dda iawn o frodyr a chwior- ydd Knowsley Road ynghyd o barch i'w goffadwriaeth. Wedi cyrraedd Hor- wich, caed gwasanaeth cyhoeddus yng nghapel y Wesleaid Seisnig. Gwasan- aethwyd yn y ty a'r capel gan y Parchn Isfryn Hughes ac R. W. Jones, Bootle, ac yn y fynwent gan y. Parch T. A. Simpson, gweinidog y Wesleaid yn Horwich. Gosododd cyfeillion Knows- ley Road wreath hardd ar ei fedd fel amlygiad o serch at un fu'n dra defn- yddiol yn eu plith. Yn ychwanegal at y Parch Isfryn Hughes ac R. W. Jones, daeth Mr a Mrs Edward Mills, a Mrs John Lloyd, Marsh Lane, gyda'r teulu galarus i Horwich. Ymhlith y gynull- eidfa yn y capel, gwelsom Mr A. R. Price, o eglwys Oakfield Road. Erys coffadwriaeth y diweddar Mr E. T. Hughes yn hir yii eglwys Knowsley Road, oblegid yr hyn a allodd hwn, efe a'i gwnaeth." II Cydvmdeimlir a'r ferch a'i phriod (Mr a Mrs Povey, Formby) yn eu galar a'u hiraeth ar ol tad annwyl a serchog. D. A G.

I - 'LEIGH. \ ¡

|GOLBORNE.

ABERMAW.