Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

COLWYN BAY. I

KNOWSLEY ROAD, BOOTLE. I

I - 'LEIGH. \ ¡

|GOLBORNE.

ABERMAW.

News
Cite
Share

ABERMAW. Marwolaeth Mr John Jones, Y Dd-ar llenfa,Gyhoeddus-—Teimlir chwithdod a galar mawr drwy. y dref a'r cylch oher- wydd marwolaeth disyfyd y gwr annwyl uchod, yn ei 56 mlwydd oed. Brodor o Bontddu, ger Dolgellau, oedd ein diweddar frawd, daeth ilr Abermaw oddeutu 35 mlynedd yn ol fel athraw yn Ysgol o Bwrdd, ar ymneulltuad y Caplan Peter Jones Roberts i gymwyso ei bun ar gyfer gwaith y We'nidogaeth. Yma y treuliodd weldill oi oes. Anodd f'ai traethu ei oes yn Hawn. Nis gwn am neb, gyflawnodd gymaint o wasan- aeth i'r Ysgol Sul, ac fel dinesydd nag ef. Gwr amlochiog iawn oedd efe, 3 n cyflawni amryfal weinidogaethau ond bob amser yn cael ei lywodraethu gan yr un ysbryd. Efe oedd y prif symudydd mewn adeiladu y Ddarllenfa Gyhoeddus yn y dre. Casglodd gannoedd o bunnau tuag ati, cliriodd y ddyled, a by.dd- suddodd y gweddill, rai cannoedd o bunnau, mewn War Bonds er budd y llyfrgell. Drwy ei tact" ef y sicrhawyd i'r dref lyfrgell y foneddiges ddiwylliedig Frances Elizabeth Cobbe, trefnwyd ystafell ynglyn a'r DJarllenfa Gy hoeddus i gynnwys llyfrgell gyfoethog y foneddiges hon. Adnabyddir yr ystafell hon gennym fel y "Cobbe Room." Casglodd rhai cannoedd o gyfrolau gwerthfawr. Muiiadau eraill y bu ef yn arwain ynglyn a hwy ydynt—-Gymdeithas yr Oiyddion, y By Scouts, ae, yn ych wanegol, as yn wir yn goron ar yr oil, ydyw y gronfa adnabyddir gennym fel "Cronfa y Milwfr a'r Morwyr Methedig." Efe roddodd f6d a ffurf iddi hi. Trefn- odd a ehynlluniodd lawer i fodi Cronfa deilwag o afcerth y bechgyn. a llwyddadd yn ei anturiaeth feiddgar. Erbyn heddyw y mae yn y groofa y swm anrhydeddus, o £551 16s.£51 16s. uwchlaw y swm y gcsododd ein brawd annwyl ei nod a/no. Pwy all Jesur aainfc ei lafnr i'r milwyr clwyfedig yn ysbyty y Groes Goch, Aberartro, Llanbedr. Ni ddaeth yr un milwr i'r dre nad oedd Mr Jeces wedi trefnu llun iketh iddo, ac. elaj gyda hw: BV hwnt ac yma yn y dre i tangos y golygfeydd prydferih sydd i'w gweled I oddeutu. Tiefitei gyngkerddau i'r ewjfedigion yn yr ysbyty. Pwy all fynegu neu fan toli ei lafur mewn ysgrifennu at y bechgyn, pawb yn ddiwahaaiaetb. yn agos i dri chant .']onynt. Llythyrau llawn serch ac ysbrydiaefch anfeciair-utynt, fel pebyddai yn blanfc iddo. Bn bron pob un ohonynt dan ei ddisgyblaeth yn yr ysgol ddyddiol, ond ysgrifennai atynt nid fel athraw, ond megis 3!ad—llythyrau rhydd, rhwydd, ymddiriedel, cartrefol. Gos- ododd yr oil dreth drom arno, ac yn ddigwestiwn prysarodd ei ddiwedd cynnar. Ni byddai ydeyrnged hwn i goffadwr iaeth ein brawd yn gyflawn, heb air ar ei wasanaeth i grefydd, ac yn arbennig ynglyn a'r Ysgol Sabbothol- Cafodd yr Y BgolSul ei oru Yr oedd bob amser yn ffyddlon a phrydlon. Gaixwyd Mr John Jones yn drefnydd a chynllun- ydd. Meddai ddawn arbennig yn y cyf- eiriad hwn, a defnyddiodd y ddawn hon i bwrpas daionus yr Ysgol Sul. Yr oedd yn ddelfryd o arolygwr ac athraw, ac nid oedd! ei hafal fel arholwr. Bu yn Llywydd Undeb. Ysgolion y Gjjlch- daith droion. Cafodd y dref, a mudiadau cenedlaeth- 01 a dinesig, a chrefyddol golled anaele yn ei farwolaeth. Crewyd bwlch Ilydan, anodd ei lenwi. Yn ei lythyr agored olaf at y milwyr a'r morwyr yn y papur Ileol Barmouth Advertizer" — terfynai gyda dau air, a dyna nhw- Carry On." Credaf, mae dyna fuasai ei genadwri olaf i ni sydd wedi ein gadael i gario ymlaea y gwaith orweddai mor agos at ei galon ef. A laeswn ni ein dwylaw, oblegid galw o Dduw yjgweith iwr diflin, diarbed, hwn o'n plith ? Ym- wrolwn, ymgysegrwn o'r newydd i'r gwaith. Dudwyd yr hyn oedd farwol ohonno i orwedd ym mynwet Llatiaber. Cladd- wyd dan y drefn newydd. Gwasanaeth- wyd yn y ty gan y Parchn R. Lloyd Bobwrto, M.A., Rktithior y Plwyf, a J. Gwynoro Davies, ac ar lan y bedd gan y Parchn E. Afonwy Williams a Edward J. Parry. Er rnai anghyhoedd oedd y claddedigaeth mynnai cannoedd o blant ac edmygwyr ein diweddar frawd fod yn edrychwyr galarus. Anfonwyd blodeudorchau gan liaws o gyfeillion, yn eu plith oddiwrtb yr Ysgol Sul Ebenezer (W | Nos Sul dilyrrol, pregethwyd i gyn- ulleidfa fawr bregeth goffa ar ei ol yn Ebenezer gan y Parch Edward J. Parry, yn seiliedig ar -Actau xi. bennod, a'r rhan flaenaf 24 adn. Y nos Fercher dilynol cynhaliwyd gwasanaeth coffadwriaethol yng nghapel eang Caersalem (I)I.C.) yr hwn yn garedig a fenthygiwyd i'r amgylchiad. Cytarfod i roddi mynegiad o'n gwerth fawrogiad o gymeriad a gwasanaeth ein gwrthrych i'r dre, ac in milwyr a'n morwyr. Llywydd, y Parch E. J. Parry. Siaradwyd gan y Parch J. Gwynoro Davies, Dr J. Pugh Jones, Mri Edward Williams, U.H., Cadeirydd y Cynghor Trefol; Robert Griffith, Vulcan Villa, Joseph Thomas, Prif Athraw Ysgol y Cyngor, a W. Watkin Davies, B A., Haulfryn Cafwyd cyfarfod anghyffred- in, y brodyr oil yn siarad yn y fath fodd nes angherddoli ein parch a'n hedmygedd ohonno. Cydymdeimlir yn ddwys a'i annwyl briod a'i unig fercb, Mrs Evans, County School, Llanelli, a'i chwiorydd, Mrs Williams, 9, Marine, a Mrs Jones, Nannau Lodge, Dolgellau, a'i frawd o Carlisle, a'r teulu oil yn eu profedigaeth lem. Yr oedd yr boll drefniadau yn 11aw Mri Owen Parry, Kimberley House, Rees Jones, Bryn Peris, a D. E. Davies, Henireooed,— cydweithwyr a chyfeillion mynwesol yr ymadawoig. E. J. P. E. J. P. I MR 14AAP M. JONES, RHEWL, MOSTYN, Darlun ydyw'r ucbod o'r diweddar Sapper Isaac M. Jonos, caab hyaaf Mr a MrsJsaac Jones, Rhewl, Mostyn. Bu farw/mewn ysbyty yn Ffrainc, o effeith- iau y nwy, ar yr 22ain Tachwedd, 1917, yn 36 mlwydd oëd. Yr oedd yn aelod o eglwys Gore Street, Manchester.