Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Safle Gleinidogionlesleaidd…

Y Rkyffil o Ddydd i Ddydd.

News
Cite
Share

Y Rkyffil o Ddydd i Ddydd. Dydd Llun, Chwefror 11. Dywed teligram Almaenaidd swydd- ogol fod yr Almaen, Awstria, a'r Ukraine, talaeth De Rwsia, sydd wedi cyheeddiei hun yn weriniaeth annibyn- tnol, wedi arwyddo cytundeb heddweh. Golyga hyn, yfmae'n debyg, agor ystorfa o fwyd i'r Almaen, ac, yn enwcdig, i Awstria. Dywedir yn yr Echo de Paris nad ydynt yn eredu yn Ffraine fod y German- iaid yn debyg o wneudyrymosodiad bygythiedig, ae mi synnent pe bai'r Ger- naaniaid yn oyflwyno ultimatum i'r Cynghreiriaid ar yr un llinellau a'r un gyflwynodd Mackenson i Rumania. Dywedir yn nheligram Reuter fod Mack- enson, yn enw Llywodraeth Germani, wedi anfon ar y 6ed eyf., deligram i Bywodraeth Rumania, yn rhoddi ped- wardiwrnod iddynt i ddod i drafod hedd- weh. Oyfarfu Cabinet Rumania, mewn canlyhiad, ac ar ol hir drafod eyflwyn- asaant eu hymddiewyddiad i'r Brenin, a derbyniodd yntau hynny. Dydd Mawrth. Dywed gohebydd o Ffraingc fod tanbelennu ffyrnig wedi cymeryd lIeyn Alsace. Gwnaed amryw ruthriadau llwyddiannus gan y Brydeiniaid arsafle- oedd y gelyn. Dywedir fod ystormydd ffyrnig yn erynhoi ar y ffrynt Gorllewinol, ac fod y Germaniaid yn gwneud parotoadau hal- aeth ar, gyfer yr ymosodiadau nesaf. Amcangyfrifir fod nerth y gelyn oddeutu tair miliwn. Dywed adroddiad swyddogol o Best Litovsk fod Trotsky wedi gwneud dab- ganiad i'r perwyl fod Rwsia yn awr allan o'r rhyfel gyda Germani a'i chyd-bleid- iau, er nad oes cytundeb ff urfiol o hedd- woh wedi ei arwyddo. Y mae, hefyd, wedi cyhoeddi gorchymyn fod byddin oedd Rwsia i gael eu rhyddhau. Y mae telerau Germani ag Ukraine yn cynnwys agor cysylltiadau masnachol rhwpg y gwledydd, rhyddhau y carchar orion rhyfel, a gwneud i ffwrdd ag at- daliad am golledion rhyfel. Dydd Mercher Parthed Rwsia y mae newyddiaduron Germanaidd ynlled amheus o'r hedd- weh," a dywedant nad oes gan Germani y sicrwydd lleiaf parthed gweithrediadau dyfodol y Bolsheviks- Parha'r cythrwfl yn Finland. Dyw- edir fod y White Guards wedi croesi'r rhew i'r Aaland Islands, ag y disgwylir brwydr yno gyda byddinoedd Rwsia. Dydd Iau Gwnaed dau ymosodiad llwyddianus gan filwyr Canada, un yn ymyl Hargi- court a'r Hall yn ymyl "Hill 70, i'r gogledd o Lens. Lladdwyd amryw Germaniaid mewn brwydr ar faos agor- ed, a bombiwyd nifer mawr o dug-out Y mae'r llinell Brydeinig yn Itali wedi cael ei hymestyn. Ar hyn o bryd y mae yn oyrraedd o Montello Ridge am rai milltiroedd i'r dwyrain o Nervesa ar hyd y Piave. Y mae'r Italiaid wedi llwyddo i atal ymosodiad arall o eiddo'r gelyn yn y rhanbarthau mynyddig. Llwyddodd ehedwyr Awstralaidd i wneud ymosodiad llwyddiannus ar ffordd haearn Hedjajz, 80 milltir i'r gogledd o Maan, a pharha bydddinoedd Arabaidd Brenin Hedjaz i ymosod ar yr un llinell gyda llwyddiant mawr. Dywed teligram o Berlin fod Macken- sen wedi bod yn ymohebu a'r Ruman ian Army Comma ar y cwestiwn o I barhau y cad oediad ar y firynt Rws- iaidd. Er pan ddeuwyd i gytundeb I heddwch a'r Ukraine dywedir fod hyn yn ded yn angenrheidiol, gan fod y cad- oediad a arwyddwyd rhwng y Rwsiaid ar y ffrynt Rwsiaidd wedi dod i ben. Gwedir fod Mackensen wedi anfon rhyb- udd i Rumania. Y mae gwasg Germani yn ochelgar iawn yn beirniadu anerchiad yr Arlyw- ydd Wilson i'r Cyngres, ond gwrthwyn- eba y syniad o ymostwng i Dribunlys heddwch. Dywedir o Rhufain fod y Pab yn "can- fod had eu beddweb yn blaen-darddu," a disgwylia ateb buan y Galluoedd Can- olog i wahoddiad yr Arlywydd am heddwdh eyfiawn, Cristionogol, a phar- haol. Y mae'r adroddiadau wythnosol swyddogol am y Uongau a suddwyd yn ystod yr wythnos ddiweddaf yn uwch na'r wythnosau cynt. Suddwyd 13 o loogau tros 1600 o dunelli, 6 o dan hynny, a 3 o gyehod pysgota. Dydd awener. Y mae y Ffraiacod, yn eael eu eyn- orthwyo gan gyflegrau yr America, wedi llwyddo i feddiannu un o safleoedd y Germaniaid yn Champagne. Gwnaeth milwyr Canada ruthr llwyddiannus arall yng nghymdogaeth Lens. Dywedir fod Germani yn gweithio yn ddiwyd i rannu Belgium se i gyhoeddi Flanders yn dalaith annibynnol- Mae eryn brotest ymhlith y Belgiaid, meddir, yn erbyn y syraudiad, a dywedir fod tri o Farnwyr Brussels wedi, eu carcharu gan y Germac iaid. Dywedir fod yna dywallt fewaed wedi bod yn Antwerp a Brussels. Dydd Sadwm Gwnaeth nifor o longau Germanaidd ruthr ar ein llongau oedd yn patrolio yng Nghulfor Dover am un o'r gloch bore ddoe. Llwyddasant i suddo saith Driffter ag un Trawler, a dihangasant cyn i'n llongau Uynghesol ni ddod i wrthdarawiad a hwy. Mae'r fyddin Brydeinig ym Mhales- tina wedi ymestyn ei llinell ddwy filltir ar ffrynt o chwe milltir yng nghymdog- aeth pentref Mukhmas (lIt milltir o Jerusalem). Ychydig o wrthwynebiad wnaed gan y gelyn. Nid oes hyd yn hyn unrhyw olwg am doriad y storm Germanaidd fygythiedig ary ffrynt Orllewinol, ond yr oedd y cyflegrau yn fwy prysur ddoe ar y linell Prydeinig yng nghymdogaeth Arras a Cambrai, ae hefyd yn ymyl Lens ac Ypres; ac yn erbyn y Ffrancod ar y Meuse, yn Woevre, ac yn Alsace.

[No title]

Advertising

Y Diweddar Barch. T. J. Pritchard…