Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Safle Gleinidogionlesleaidd…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Safle Gleinidogionlesleaidd Cymreig ynglyn a Phryaiant y Fasnicb, Feddwol. Mr Gol. Oni bai fod y Parch Thomas Hughes wedi gofalu dodi ei gyfeir. iad yn niwedd ei lythyr dan y pen- awduchod yn y rhifyn diweddaf o'r G.N., amheuwnybuasai gwro'i safle yn ymofyn am, ragor. o oleuni ar fy atebiad i'w gwestiwn yr wythnos cynt. Da gennyf had y w, yn ol ei arfer, wedi codi ysgyfafn- pgod dirif, a'i fod y tro hwn wedi cyfyngu ei sylw, am unwaith, i'r prif bwnc mewn dadl ar hyn o bryd. Er ei ateb unwaith eto yn unionsyth a chlir, newidiafffurf fy atebiad. 1. Cynhadleddau h llechwraidd." Haera Mr Hughes fod Cynhadledd Llandrindod yn gyhoeddus. Cy- hoeddwyd hi am wythnosau trwy gyfrwngy wasg, a hysbyslenni, a channoedd o gylchlythyrau. Fe'i cynhaliwyd mewn neuadd gy- hoeddus liw dydd goleu. Ni chel- wyd dim." Ond pan ofynodd yr Athro T. A. Levi amdocyn i fynd i'r Gynhadledd gyhoeddus, fe'i gom- eddwyd. Ebai Mr A. F. Harvey, un o'r trefnwyr, This is not a public conferenceMewn llythyr blaenorol, ytnffrostia Mrflughes yn ei fedr fel Rhesymegwr. Yn awr, os nad oedd y Gynhadledd yn gyhoeddus, pa fath ar Gynhadledd ydoedd ? Geilw Mr Hughes fi yn un o'i lythyrau yn Inquisitor Gen- eral-(Grand Inquisitor a feddyliau wrth gwrs), a sawra y term yn gryf o Jesuitiaeth. Fodd bynnag, y mae cynnal cynhadledd mewn man canolog yng Nghymru, dan yr enw o gychwyn mudiad Dirwestol (?) Cenedlaethol, a gomedd caniatau Cymro a glr ei wlad, ac yntau yn weithiwr difefl ymhlaid Dirwest am flynyddau, yn sawru yn gryi o ddull y Jesuitiaid o gario allan eu cynlluniau. 2. Perthynas Mr Lloyd George a'r Gynhadledd. Os darllennodd Mr H. y Monthly Notes y cyfeiriais atynt, rhyfeddaf ato yn meiddio dweyd fod y defnydd a wnes o'r difyniad yn gamarweiniol. Dyma'r Mokthly Notes" o fy mlaen. Dechreua y rhagarweiniad gyda "The Prime Minister in his replies to the deputations, &c. a chyfeirir ato chwe gwaith yn y rhagymad- rodd byr'hwn. Am y difyniad, dyma y geiriau yn Gymraeg Er 'hynny cymerwyd cam pendant i g-yflawni dymuniad y Prif Weinid- og trwy gynnal Cynhadledd Gen- ediaethol yn Llandrindod i gych- wyn Ymgyrch Genedlaethol Cym reig, &c." Beth a feddylir wrth "ddymuniad" y Prif Weinidog? Ni ofynaf i Mr H. gyhoeddi y cylch lythyr cynnull y sonia am dano, ond byddai yn ddyddorol gwybod a sonir am Mr Lloyd George ynddo o gwbl. Y mae llawer o ddirgelwch ynglyn a rhai o symudiadau Mr Lloyd George yn ystod y ddwv flynedd diweddaf, ond y mae ei gysylltiad a Phryn iant y Fasnach yn eitha hysbys. Cyfeiriwyd ato yn y llythyr anfon- odd Mr Herbert. Lewis, A.S., i Gyn- hadledd Llandrindod, ond gan fod copi o'r llythyr hwnnw gan Mr H., ni threthaf eich gofod Mr Gol. Nis gwn am neb heblaw Mr Hughes a wad y berthynas, ac nid yw y Prif Weinidog ei hun wedi ceisio gwadu ei dadogaeth i'r trychfil anhymig ac anfad. Os myn Mr H. daeru, taered, ond gryn gamp fydd iddo wrthbrofi y ffaith, er cystal rhesym egwr y tybia ei hun. Fytji yn bur, I Yr Eiddoch, I W. RICHARD ROBERTS.

Y Rkyffil o Ddydd i Ddydd.

[No title]

Advertising

Y Diweddar Barch. T. J. Pritchard…