Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

LL AN F AIRFECH AN. !

News
Cite
Share

LL AN F AIRFECH AN. Llawenydd i ni ydoedd gweled naw o bobl ieuanc yn cael ei derbyn yn gyflawn aelodau o'r eglwys nos Sul, Rhagfyr 30ain. Cyflwynwyd Beibl hardd iddynt gan y Parch R. Garrett Roberta, ar ran yr eglwys. Hefyd llawenydd inni ydoedd gweled tri yn rhoi eu hunain i'r Arglwydd yn yr un odfa, ac at hynny clywed ein bod wedi clirio 4200 o'r ddyled y telid Hog arnynt yn ystod y flwyddyn. Nos Fawrth, Ionawr 29ain, cynhal iwyd cyngerdd yn ysgoldy y Wesleyaid, o dan lywyddiaeth y Cynthorydd William Jones. Gorlanwyd yr Ysgoldy fel ag y bu yn rhaid codi y Folding Doors a defnyddio y Vestry, yr lawn hefyd a lanwyd. Aed trwy raglen dyddorol iawn. Danghosodd y plant fedr noilltuol, yr hyn lewyrcha glod nid bychan i Miss P. M. William*, Epworbh William, am y Ilsfur diflino a gymerodd i addysgu y plant. Diolck- wyd iddi hi, ae i'r Llywydd am en gwasanaeth. Caed elw sylweddol i'w rannu eydrhwng Oarferefi y Flani Amddifaid (Dr. Stephenson), a Trysorfa yr Ysgoldy Newydd.

I WEASTE.

Y LONDON CITY and MIDLAND…

IILLAKFSCHAIN.: I

NODION O DDOLGELLAU. I

I -NODION 0 DREFFYNNON.