Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y Gwyliedydd Newydd." AT EIN DOSBARTHWYR. Pob archebion a thaliadau am y Gwyl- iedydd Newydd i'w danfon i'r Rheolwr, "OWyliedydd Newydd," Flint Mountain, Flint, Anfonir un copi am dri mis trwy y Llyth yrdy 2/2 dau gopi am 3/7 tri copi am 4/6; pedwar, pump, a chwech yn ol 1/5 y dwsin. Disgwylir tal ar derfyn pob chwarter Heb hyn y mae yn amhosibl bron i ni gario ymlaen. AT EIN GOHEBWYR. Anfoner pob Gohebiaeth, gydag enw priodol yr anfonydd, i'r Golygydd wedi eu cyteirio- Y Golygydd, H Owylledydd Newydd Flint Mountain, Flint, Diolchwn os rhydd ein Gohebwyr sylw i'r awgrymiadau hyn :— Carem i bob gohebiaeth fod mewn llaw eibyn boreu Iau. Ysgrifener ar un wyneb i'r ddalen bob am- ser. Os na fyddis yn rhoi ond Stamp Dimau ar yr amlen gadaiver hi yn agored, ae ysgiifenner Press News ar ei chongl. LLYFR NEWYDD, Emyn w vr Cymru" GAN Y PARCH. EVAN ISAAC. Cynnwys y llyfr Ysgrifau Hanes yådol at Beirniadol ar hall Brif Emynwyr Cynafu, o Edwwnd Prys hyd Ehedydd Ial, ac ar ei derfyn ceir Llyfryddiaeth yr Emynwyr. Barn Liehorlon YR ARCHDDERWYDD DYFED. Fel un sydd yn teimlo cryn ddiddordeb yn emynwyr ac emynau Cymru, darUenais eich ysgrifau gyda boddhad mawr. Cred- af y bydd y llyfr yn fendith i'r genedl." PARCH T. J. PRITCHARD (GLAN DYFI). '• Yn ddios, y peth goreu yn yr iaith ar y pwnc; a chredaf y bydd yn waith safonol. Cosiiodd lafur enfawr. Y mae cywirdeb I yr awdur fel hanesydd, ei farn deg fel beirniad, a'i arddull fyw a graenus fel! lienor, yn gosod ei genedl tan rwymau i'w gefnogi." Y PRIFARDD J. J. WILLIAMS. Gallaf yn ddibetrus gymeradwyo'r llyfr hwn. Chwiliedd yr awdur yn fanwl am y ffeithiau, traethodd ei farn yn groyw, a gwisgodd y cyfan mewn iaith gref a glån. Bydd bai mawr yn rhywie os na phrynir y llyfr wrth y miloedd." Y PARCH THOMAS HUGHES. Golygydd yr Eurgrawn. Ceir yma ffrwyth ymchwil fanwl i hanes ein hen emynwyr, wedi ei gyfleu mewn modd diddorol iawn. Clonennir eu cynhyrchion a Haw beirniad aanibynnof a chraff, sydd ar yr un pryd yn lienor awen- gar. Y mae graen lenyddol rhagojol ar y gyfrol o glawr i glawr." Y PRIFARDD GWILI. „" Darllenais eich ysgrifau gyda bias mawr. Aethoch i drafferth anarferol, a dwedasoch y gwir plaen, heb ofni wyaeb gwr. Credaf y bydd y llyfr o werth i'r rbai a ddaw ar eich ol, fel eagraifft o wifthod byw ac adeiladu ar draddodiad heb sail iddo. Dylai y llyfi: werthu yn gyflym a hir." TECWYN. Credaf y bydd y llyfr hwn yn gynySg- aeth wirioneddol i'n llenyddiaeth. Dengys yt ysgrifau ol meddwl galluog, medr llenyddol, barn aeddfed, a gwybodaeth dtiyrwyr o'r pwnc. Os caiff y gwaith hwn y gefnogaeth a haedda, prynni-r ef wrth y miloedd. Cyhoeddir cyn gynted ag y ceir nifer digonol o Danysgrifwyr. PRIS 316. Yr Arehebion i'w hanfon i'r Awdur, Treharris, Glam.

BWYD Y BOBL.J

Y DYDDIADUR A'I GWSMER.

YR YSGOL SUL AC EGLWYSI :RHYDDION…

[No title]