Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

? Y ?M pa ?.? ?? * t?t  Y…

News
Cite
Share

? Y ?M pa ?.? ?? t?t  Y RhyfQI o Dílydd i Ddydd. Dydd Llun, Chwefror 4. Dywed adroddiad swyddogol fod y Cyngor Rhyfel a gynhalir, y d yn Ver- sailles ym methu eanfod unrhyw ar- wyddion o neshad gwirioneddol yu natganiadaa y Canghellor Germanaidd a Count Czernin tuagat yr amodau cymedrol a osodwyd i lawr gan y Cynghreiriaid. Dyfnhawyd yn argraff a wnaed gan y gwahaniaeth rhwng yr amcanion delfrydol proffesedig ag yr aeth y Galluoedd Canolog i mewn iddynt i Brest-Litovisk a'r datganiad agored presennol o'n cynlluniau budd- ugoliaethus Felly, penderfynodd y y Cyngor mai'r unig waith oedd o'u blaen oedd myned ymlaen gyda'r aidd- garweh, milwrol mwyaf hyd nes y newidir ton a thymer Llywodraethau a thrigolion y Galluoedd Canolog. Dydd Mawrth. Adroddir fod y cyflegrau yn lied brysur ar y ffrynt orllewinol. Edrydd Syr Douglas Haig fod y gelyn yn tan- belenu'n drwm yn ymyl Lens, Armen- tieres, ac Ypres; y mae'r Ffrancod befyd mewn ysgarmesoedd poethion. Hawlia'r adroddiadau a gyhoeddir o Berlin eu liod wedi tori i lawr ymosod- iadau cryfion o eiddo'r Prydeiniaid yn ymyl Bullecourt. Hysbysai'r Morlys fod y bad- tanforawl E14, a anfonwyd i ddinistrio y Goaben," yn y Dardanelles, ar goll, a bod y Tyrciaid yn dweyd ei bod wedi cael ei suddo, a bod saith o'r criw wedi cael eu hachub. Dydd Mercher Dywedir mewn teligram o Berlin fod y Pwyliaid wedi meddianu Mohileff, y Pencadlys Rwsaidd. Yr un pryd dywedir eu bod wedi eymeryd Krylenko i'r ddalfa a'r staff o'r Bolsheviks i'r ddalfa. Gweiir yn maaiffesto y Bolsheriks fod tryblithobelyntyn bod yu Rwsim. ^arha'r gynhadledd o amgylch y bwrdd yn Berlin gyda'r Caiser. Dywed- edir fyd cwestiwn Poland o dan ystyr- iae?b, ae y disgwylir hedclwch-" ystyr- gyda'r Ukraniaid, sef, deheubarth Bwsia. Rhoddir amryw eglurhadau ar ymadawiad sydyn Kuhlmann a Czerin o Brest, yngbyda Trotsky a'i gefncg- wyr. Dywedid mewn teligram diwifrau o Germani fod y streic rhanol," yn Berlin, a tbrafi ereill wedi dod i ben. Dywedir hefyd y cyferfydd y Senedd ar y 19eg i drafod y sefyllfa gartrefol a thramor yn gyffredinol. Dydd Iau Dywedir fod ymladd tost yn Fin- land. Y mae'r Russian Regional Com- mittee wedi cyhoeddi rhyfel ar y White Guards. Y mae'r olaf wedi meddiannu Uleaborg, Gogledd Finland, ac wedi symud ymlaen i Tournea, sydd yn gorwedd ar gornel y ffiniau Swissaidd Dywedir fod Kublmann a Czernin, wedi gadael Berlin nds, Fawrth am Brest, ac y bydd y gynhadledd beddwoh yn cael ei hailgychwyn etc. Gwelwyd fed rhif y llongau a sudd- wyd yn fwy nag y buont er's pum wythnos. Suddwyd 10 o longau tros 1600 o dunelli, 5 o dan hynny, a 4 o gychod pysgota. Dydd Gwener. CyhoeaaaSwyddfa'r Llynges fod y llong Turcana, yn pwyso 14,000, 0 dunelli, ac yn cludo milwyr American- aidd, wedi cael ei suddo gan y gelyn ar draethau yr Iwerddon. Yr oedd 2,397, ar ei bwrdd, achabwyd 2,187. Bu adran o'r Fyddin Brydeinig yn ymosod ar y gelyn yn Armentieres. Y mae cyflegrau y gelyn wedi bod yn brysur yn ne Lens, ac yn ne orllewin Camffrai- Dydd Sadwrn Cyhoeddir heddyw mae nifer y rhai a achubwyd o filwyr a dwylo y llong Tuscana, a suddwyd gan dorpedo ar draethau yr Iwerddon, ydyw 2,235; ac fod 166 o fywydau heb gael cyfrif am danynt. Dywedir hefyd. fod 148 o gyrff wedi eujgolchi i'r lan ar draethau Ysgotland. O-digerth prysurdeb y gelyn gyda'r cyflegrau yng nghymdogaeth Flesquires, edrydd- Syr Douglas Haig nadoes dim o ddyddordeb i'w gyboeddi ar y^gweddiil o'r ffrynt Brydeinig yn Ffrainc.

I BLAENAU FFESTINIOG.

ASHTON-IN-MAKERFIELD.

BYD GWLEIDYDDOL.i

Advertising