Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

APELIO AT Y

Safle Gweinidogion - Wesleaidd…

IY GWRTHWYNEBYDD CYD-I i WYBODOL.…

"Y DYDDIADUR All BENSIL."

News
Cite
Share

"Y DYDDIADUR All BENSIL." A mi yn eistedd ger y t", a'r dwyreinwynt yn rhuo yn nwll y clo, wele'r Dosbarthwr yn galw heibio gan ofyn yn ei ddull ham- ddenol, A ydych am Ddyddiadur .eleni, Mr ——?" "Faint yw ei bris ?" Nawceiniog, a banner coron," ebai yntau, a chryndod yn ei lais. Meddyliais gan fod fy am- gylchiadau wedi gwella drwy y Rhyfel, y buaswn yn cymeryd un banner coron, a bod ei bris yn sicr- wydd o berffeithrwydd dyddiadur- ol. Yng nghyflawnder yr amser, wele y Dosbarthwr yn estyn imi y Winllan, yr Eurgrawn. a'r Dydd- iadur, Cefais fargen dda yn y Winllan; a'r Eurgrawn, ond am y Dyddiadur hanner coron rhaid oedd cymeryd ptvyll cyn rhoi barn. Y petlTcyntaf ddigwyddodd ar ol imi ei agor ydoedd y bensil yn dis- gyn am fod yr amlen a'i phen i lawr. Codais y pensil oddiar lawr, ac, y mae yn edifar gennyf byth, oherwydj i lawr y mae ei lie. Yr unig arbenigrwydd a berthym i'r bensil yw ei bod up to date," gan wai ffurf capsen (cartridge) yw ei phen Fel y mae militariaeth hyd yn oed wedi cyffwrdd pensil Dydd, iadur, a theimlais awydd gan hyn- ny 1 roddi salute iddi. Mae un cys- ur mawr yn wuneb hyn sef, os yw y bensil yn cynrychioli militariaeth, fod militariaeth yn tueddu i fynd o dan daed. Oherwydd, disgyn a wna'r bensil bob tro yr agorrir V Dyddiadur. Yn ol fy arfer rhoddais destnn y pregethwr y Sul cyntaf o'r flwydd-