Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

,LLITH Y C \PLAN A. W. ■ DAVIES.…

Advertising

Advertising
Cite
Share

AHGMAFFU! ARGRAFiu I* Argreffir Adroddiadau Eglwysig, Llyfrau Solfa, Balance Sheets, Posters-unrhyw faintioli, Tocynau Dariithoedd, » Cyngherddau, &c GAN ARGRAFFYDD Y "GWYLIEDYDD NEWYDD,' Y mae y Swyddfa yn cynwys y Peirianau a'r Llythyrenau diwedd r araf-a i oil, yn new/dd. Dymuna ddiolch am yr Archeb- ion y mae wedJ ei gael drwy y Post, pa rai a roddodd lwyr fodd- onrwydd yn ol y tystiolaethau a dderbyniodd. Ymofyner am Estimates a. LEWIS DAVIES, "Gwyiiedydd Kewydd" Office, Blaenau Ffestiniog, Popular Central London Hotels j Opposite the BRITISH MUSEUM. THACKERAY HOTEL Great Russell Street, London, W. C. 1. ■ I Near the BRITISH MUSEUM KINGSLEY HOTEL Hart St., Bloomsbury Sq., London W.C. 1. THESE Large and Well-appointed TEMPER- ANCE HOTELS have Passenger Lifts. Bath- rooms on every Floor, Lounges and spac- ious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Fireproof Floors. Perfect Sanitation, Telephones, Night Porters. Bedroom, Breakfast, and Attendance from 6/6 per night per person. Full Tariff and Testimonials on application. TELEGRAi HIC ADDRESSESy Kingbley Hotel: Bookcraft, Westcent, London, :Thackeray Hotel: Thackeray, Westcent, London." Tel., K. Museum 1232. IT. Museum 1230 Llyfrau Newyddion Cyhoeddedig gan Telynor Mawddwy, Barmouth. 1 Y Tant Aur, wedi ei ddiwygio, drwy'r post 1/1. Cainc y Delyn (Rhan I.). Deuddeg o Hen Alawon wedi eu trefnu i'r Delyn neu'r Berdoneg. Drwy'r post, 1/1. Y BudeiBaid a'r Doethion. Can- tawd gysegredig newydd i S.A.T.B. Pris,S.F.,6c.; H.N.,2/6. O! tyrd yn 01. Rhangan. S.F., lc. Seren Bethlehem (Star of Bethle- hem). Rhangan gysegredig S.A.T.B. Pris, le.; H.N., 3c. 'Rwy'n sefyll ar dymhestlog lan Anthem Gynulleidfaol. S.F., Ie. Dwy Action Song i Blant: (1) "Doli" (2) "Can y Cwch." S.F., Ie. Llwyn Onn a'r Pen Rhaw. Dwy engraifft arall o'r Tant Aur at wasanaeth .Ysgolion. S.F., Ie. Am bob fanylion pellsch anfoner at Telynoi Mawddwy. Arweinydd Cymanfaoedd, Beirniad ac Arholydd. Organydd Reh«both," Coedpoeth. Mr. TOM CARRINGTON c' -c (PENCERDD OWYNFRYA), (Cymrodor o Goleg y T.S.C., LIundain). COEDPOETH, WREXHAM. -— — Cyhoeddwr "Seren Bethlehem" (Cynogfab Concwest Calfari," S.F. 1c.; H.N. 3c. Anthemau'r Dydd Cymanfaoedd. Hugh Davies's COUGH MIXTURE. Y Feddyginiaeth Fawr Gymreig.- AT BESWCH-Cymerwch Davies's Cough Mixture.' AT ANWYD-Cymerwch Davies's Cough Mixture." AT DDIFFYG ANADL-Cymerwch Davies's Cough Mixture AT GRYGNI-Cymerwch Davies's Cough Mixture. Rhyddha y Phlegm, Ilacia'r Frest, clirio y Ilais, Anmhrisiadwy at y Pas ar Blant, Bronchitis, &c. Mewn potelau 1/lf 2/9 4/6—gan bob Druggist. Perchenog-HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SYLWpH.—1. Y mae ei flas yn ddymunol. 2. Y mae plant yn hoff ohonno. 3. Y mae yn cynhesu y frest. 4. Gellir ei gael ymhob ardal. 5. Y mae y prif bregeth- wyr a chantorion yn ei ddefnyddio. 6. Gall fynd allan fel arfer tra yn ei gymeryd "SARZINE" BLOOD MIXTURE. GROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna yr hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvey, doluriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, l/l! a 2/6 y botel, neu gyda 3c at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y Perchenog, HUGH DAVIES, Chemist Machynlleth. "MOLRAT" AT LADD TYRCHOD. Ysgrifenna John Pryse, Maesymeirch: Blinid ni acw gan Dyrchod cynyddent.. bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg difnfol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd « hono, ond clywais fod Mr Hugh Davies, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth i'w lladd yn ddidraffe-rth iawn.—Ei enw ydyw Molrat," mewn packets 1I16 yr un. Prynais backet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwydc y J am ben pryfaid genwair, a rhoddais y rhai hynny yn llwybr y Twrch. Ni chododa y twrch mwy."