Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

.I .-7,TRINITY ROAD, BOOTLE.I

GORE STREET, MANCHESTER.'

ABER. J

I COLWYN BAY-COLWYN. I

NODION 0 DDOLGELLAU. t i

V!CTOMAROAD,WREXHAM.i

I RHYL.

I MAENTWROG.

News
Cite
Share

I MAENTWROG. Nos Fercher diwaddaf oynhaliwyd Cyfarfod Biynyddol y FeibI Gymdeithas yn Ysgoldy Maentwrog. Llywyddwyd yh ddebeig gan y Parch D. WiUiams(A). Decbreuwyd y cyfarfod drwy ganu yr Emyn:— "0 agor fy Hygaid i weled Gogoniant dy arfaeth a'th Air." Mr J. E. Jones, Old School House, yn cyfeilio ar yr oiferyn. Yna darllenwyd rhannau cyfaddas o'r Ysgrythyr a gweddiwyd yn neilltuol o briodol gan Mr J. B, Williams (Jestyn), Tanybwich Post OSice. Wedi anerchiad byr gan y Cadeirydd galwyd ar yr Ysgrifennydd, Mr J. R. Jones (GeraHt) i roddi adrodd- iad o waith y Gaugben Leol yn mhtwyf Maentwrog. Yna, a-nerchwyd y cyf- arfod gan y Parch D. Gwynfryn Jones (W.) Bbaddwyd derbyniad cynues i Mr Jones, a tbraddododd yntau anerch- iad a hir bofir. Tystiola.eth pawb ydoedd ei fod yn odidog. Hongyfarch- wn y Gymdeitbas yn sicrhau gwasan- aeb-h gwr o aMa, dawn ac athrylith ''Gwynfryn" i ddadleu ei hawlfau. Grcsyn na byddai Baodd iddo ynweled a phob rhan o Gogledd Cymru. Dyna fyddai yn foddion effeithiol i wneud y ,y cyfarfodydd yn boblogaidd megis yn y dyddiau gynt." Cynbygiwyd dioleh- garwcb i'r cynrychiolydd; swyddogion y Ganghen Leol a'r casglyddion gdn y Parch Hugh Ellis (M.G.) a chefnogwyd gan y Parch J. E. Roberts (W.) Cyn- ygiwyd diolchgarweh i'r oadeirydd gan Mr J. R Jones (Gerallt) a cbefnogwyd gan Mr Thos. Jones, Penlan. Terfyn- wyd y cyfarfod drwy ganu 0 Arglwydd Dduw Rhagluniaeth Ac laehswdwriaeth dyn. a- i'r Parch D. Gwynfryn Jones waddio. Pregetha.u.—Nos Ferchor, a nos lau, lonawr 23 a'r 24, y naill yn Seion (W.) a'r Hall yn Gilgal: (A), traddododd y Parch T. G. Ellis (W.), Harlech, ddwy bregeth effeithiol. Cafwyd cynuliiadau rhagorol, a gwrandawia.d astud. Y mae Mr EHis yn wr ieuanc meddylgar ac yn draddodwr naturiol a grymus., GERALLT.