Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

.I .-7,TRINITY ROAD, BOOTLE.I

GORE STREET, MANCHESTER.'

ABER. J

I COLWYN BAY-COLWYN. I

NODION 0 DDOLGELLAU. t i

V!CTOMAROAD,WREXHAM.i

I RHYL.

News
Cite
Share

I RHYL. Soar.—Cafwyd cyfres o bregethau yr aif wytbnos o lonawr. Pregethwyd nos Lun a nos lau gan y Parch R. Lloyd Jones, nos Fawrth gan y Parch T. Glyn Roberts, a nos Fercber a nos Wener gan y Parch Hugh Evans (Cynfor). Cafwyd odfeuon bendithiol iawn. Cyfarfodydd Undebol.—Y drydedd wytbnos yn lonawr, dan nawdd Cycgor yr Eglwysi Rbyddion, pregethwyd yng ngbapel Carmel (A.) bob nos, a chafwyd cynhulliadau rbagorol a phregethu effeitbioL Y pregethwyr oedd y Parcbn R. Richards, E. Jones Roberts, R. LloydJ) Jones, a W. M. George B.A, sefgweinid- ogion lleoL Cynaraeg y Beib.l"—Nos Lnn, loa. 28ain, traddodwyd anercbiad gan y Parch Hugh Evans (Cynfer) i aelodau Cymdeithas Lenyddol Brunswick ar Gymraeg y Boibl." Yr oedd yr anerch- iad yn adeiliadol ac addysgiadol, a daeth cynbulliad da i wrando. Pantycelyn.Nos lau, Cbwef. 14, yng ngbapel Clwyd St;. (M.C.), oynhelir eyfarfod i ddatbtu dau canrnlwyddiant Williams, Pantycelyn." Anersbir gan y Parcbn E. T. Davias, Hugh Evans (Cynfor), R. Ijidyd Jonbs, à. John Rob- erts. Edrychir ymlaen at gyfarfod da.. ? I Gos.

I MAENTWROG.