Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

.I .-7,TRINITY ROAD, BOOTLE.I

GORE STREET, MANCHESTER.'

ABER. J

I COLWYN BAY-COLWYN. I

NODION 0 DDOLGELLAU. t i

V!CTOMAROAD,WREXHAM.i

News
Cite
Share

V!CTOMAROAD,WREXHAM. Cynhaliwyd Cyfarfod Ysgol yma, Sabbotb, lonawr 27am, a ohafwyd cyf arfod rhagorcl. Oddeutu na.w mis yn ol S'ur6wyd Undeb cydrhwog y pedair Eglwys sydd yn Section Wrexham i'r pwrpas o wella a chodi yr Ysgol Sul, a chafwyd dau gyfarfod rhagorol o'r blaen yn Summer Hil!, a. Jerusalem, ac yr oedd arwyddion arnlwg yn yr oil fod yma ddeS'ro i waith, ol llafar ao ymdrech mawr gyda'r plant;, Llywydd- wyd y cyfarfodydd trwy y dydd gan Mr Hugh Jones, Hywydd ein Hysgol, yn hynod o ddeheuig. Dechreuwyd cyfarfod y bore trwy i Miss Ceridwen Hopwood adrodd emyn 887. Darllenwyd Epistol Paul at Philemon gan y brawd ieuano Mr Oswel V. WilHams. ,Adrodd emyn 903 gan Master Glyn Jones adroddiad "Coiio/' gan Miss Nesta Roberts can gan Miss Dilys Jones adroddiad o Salm gan Miss Aggie Jones; adrodd emyn 908 gan Master Idris Hopwood arboli Dosbartb 4ydd yn Epistol Paul at Philemon gan Mr E. J. Williams. Cyfarfod ypryd-nawn. Adrodd Emyn 573, i'w ganu garr Miss Coridwen.Hum- phreys; adrodd y 3yddbennod oDiarhob- ion gan Miss Louie Evaos arwemwyd mewn gweddi gan Mr Lloyd, o ysgol Rhosddu, c&n gan Miss Lily Jones; adrodd Salm laf gan Miss Ceridwen Hopwood can gan Gor y plant. Adrodd- iadau gan Master Elvyn Daviez, Berwyn Davies, a Miss Megan Jones; c6.Q gan Miss Evelyn Garforth adrodd- iad o Salm 95 gan Miss Mary Hum- phreys can gan Miss Louie Evans; Ho!i y plant yn Hanes lesu Grist" gan Mr W. E. Hopwood. Can gan Miss Dilys Jones adrodd Salm 23 gan Master Idris Hopwood; can gan Miss Nancy Parry; can gan gor y plant; arholi Dosbarth II a III gan y Parch Chas. Jones. Cyfarfod y nos. Adrodd Emyn 885 i'w ganu gan Miss Ceridwen Hopwoed; adrodd y beanod laf yn Epistol laf loan gan Mrs Arthur Dayies a.rwein wyd mown gweddi gan Mr Geedwin o Ysgol Summer Hill; can gan gor y plant; adrodd Salm 15 gan Miss Issa. Tippott; solo gan Miss' Blodwen Party;, arholi Dosbartb IV ganMrB.J. Wil- ) Hams. Yr oedd hefyd yn bresennol Mr James Williams, a Mr E. J. Williams, o Ysgol Jerusalem, a Mr Lloyd, a Mr Williams o Ysgol Bbosddu: a Mr Goodwin o Ysgol Summer Hill. Tystiolaeth pawb ydoedd i ni cael cyf-. arfodydd rbagorol ar byd y dydd a tbeilyoga Mri Humphrey Lewis, a W.' E. Hopwood, a Miss Blodwen Parry, lawer o ddiolch am eu llafur mawr yn paratoi -y plant. Diolch hefyd am arwyddion o gydymdeimlad yr ael- wydydd a'r Ysgol Sul, mae angen mawr am adforhwa. I UN OEDD YNO.

I RHYL.

I MAENTWROG.