Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

.I .-7,TRINITY ROAD, BOOTLE.I

GORE STREET, MANCHESTER.'

ABER. J

I COLWYN BAY-COLWYN. I

NODION 0 DDOLGELLAU. t i

News
Cite
Share

NODION 0 DDOLGELLAU. t i L!a.wenydd.ma.wr i Di oedd gweled Pte j Stanley Morris adref am dro wodi bod I yn Ffraino or's llawor o nsoedd. Mae wedi gweled a myned trwy bothauofn- adwy diolch i'r Arglwydd am 91 arbed hyd yn hyn, a gobeithio y caiff ddod adref yn ddianaf etc cyn hir. Nos Wenor, lonawr 25, o dan nawdd Eglwys y Wesleaid, cyjahaliwyd cyf- arfod amrywiaetbol yn Llwyn View Yr oedd yr ystafell yn odawn. Llywydd ac Arweinydd, Mr Richard Barnett., Caiwyd adroddiadau gan Misaes Jannett Roberts, Rossie Pugh, Winnie Jones, Gwen Parry, Mr Evan Thomas Wi!- Hams, Lance. Corpl. William Jones Parry; caneuon gan Misses Derothy Rowlands, Jannett Roberts, Jennie Parry, M. A. Evans dadleuon, Dewis Creilt," Miss Elizabeth A. Owen a'i pharti; Hot Fa.wr, Misses Cassie Roberts, a Maggie Barnett; ''PIentyn Amddifad a i Feib! Mr Glynne Barnett a'i barti; Natur Plentyn, Mr Edward Owen a'i barti; deuawd. Misses Cassie Roberts a Maggie Barnett; pedwarawd, Miss Maggie Jones a'i pharti. Canodd y Cor ddwywaith, yn bynod brydferth. o dan arweioiad Mr RufRs Roberts. Gofalwyd am yr offeryn gan Mr D. R. Meredith. Cafwyd oyf- arfod hwyliog a rbagorol iawn, a chafodd pawb eu boddhau yn fawr iawn, a baedda Mr Rufus Roberts, Mr D. R. Meredith, a Mrs John JamES, ddiolch- garweh pawb am y drafferth a gymer- asant i roddi gwledd i'r hen frodyr a cbwiorydd yn LIwyn View. =. Y Sabboth o'r Maon cawsom ein breintio a gwasanaeth y Parch Morris Griffith (A), a chawsom Sul da. Un o fecbgyn ieuainc y dref yw Mr GriSith, wedi bod yn Awstralia am ddwy i dair biynedd yn gofalu am Eglwys yr Anni bynwyr. Yr ydym yn dymuno ei lwydd- iaBt ac y caiff ei Eglwys yng Nghymru ei wasanaeth cyn bo hir. CYMBO.

V!CTOMAROAD,WREXHAM.i

I RHYL.

I MAENTWROG.