Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

.I .-7,TRINITY ROAD, BOOTLE.I

GORE STREET, MANCHESTER.'

ABER. J

I COLWYN BAY-COLWYN. I

News
Cite
Share

COLWYN BAY-COLWYN. I Traddodwyd Darlith, o dan cawdd Cyngor Eglwysi Rhyddion y Cylch, yn y lleoodd uebod, gan y Pareb Hugh Hugbes, Colwyn, ar Neges Duw i'r oes- yn llafur a 'Ilwyddiant digyS'elyb Billy Sunday, yr Efengylydd Amoricanaidd." Cyboeddwyd y Ddarlitb yn boll eglwysi y cylcb, gydag ape! daer at aelodau yr eglwysi i fed yn bresennol, a tbrofnwyd i bawb fynd i mown ynddidal. Y Cadeir- wyr oeddynt y Parchn. Robert Roberts, (M.C.), a W. Penllyn Jones (A.). Daeth cynhulliadau lliosog ynghyd, a cbafodd y darlithydd hwyl ardderchog yn y ddau Ie. Prawf amiwg o hyn ydyw y ffaith fod rhai o eglwysi y cy!ch yn gwahodd Mr Hughes i'w thraddodi yr ail waith. Dechreua'r darlithydd gyda chipdrem ar fywyd yr Efengylydd enwog. cyn ei droedigaeth, gan gyfeirio at ei. fedrus- rwydd digyffelyb fel Baseball Player," a,'r enwqgrwydd enillodd ar gyfrif hyn fel obwareuwr. Yna arweinia y gwrandawyr at achlysur ei,droedigdeth a'r modd y dechreuodd ar ei waith fel Efengylydd. Yna ceidw y dj.riH:hydd ei gynulleidfa yn spellbound' am dros a.wr o amser tra y disgrinr ganddo neilltuolion yr Efengylydd—y parotoadau mawrion a wneir ar gyfer ei ymweliaetau, y tyrfa- oedd anfertb o bob gradd sydd yn ym- gasglu i wrando arno, y dylanwad ysbrydol anghyffredin deimlir yn yr odfeuon, ac yn goron ar y owbl y mil- oedd eneidiau ddychwelir o dan ei wein- idogaeth Wedi byn dengys Mr Hugbes dlylanwad cenbadaeth yr Efengylydd enwog ar .fasnaoo, a bywyd diaesig yr Uact Daleithiau drwy sycba y tafarn- dai, sobri y gweithwyr, a gwaghau y carcharau. Ac yna terfyna ei ddarlith drwy bwysleisio yr hyn ellir ei wneud gan ddynion pan lenwir hwy a'r Ysbryd GIan, a chydag apel daer at yr eglwysi i feithrin mwy o ysbryd cenhadol. Teiaalad pawb gawsant y fraint o wrandaw y ddarlith boa ydyw y dylai gael ei tbraddodi drwy'r boll Dy%ysog- aeth. Argymhellwn y Wesleaid hynny sydd yn ae!odau o Gyngborau yr Egl- wysi Rhyddion i awgrymu i'r Cynghor- au drefnu i Mr Hughes ymweled a'u hMdftIoeddidraddodioi ddarlitb, ac os nad ellir hyB, i'r Wosleaid eu huaain wneud y trefniant. Amcan mawr y darlithydd ydyw ceisio dwyn oddiamgylch ddeffroad ysbrydol yn y wlad. a chael eglwysi Crist yn y Dywysogaeth i sylweddoli eu cyfrifcldeb a phwysigrwydd eu cenbad- aetb. Yn ddios y mae yn y ddarlith hon genhadwri ddifrifol i'r Eglwys yn y dyddiau hyn. Cyffyrddodd Mr Hugbes a Uawer caloa pan y dywedodd ei fod yn rhyw ddirgel gredu mai'r dyma'r ymdrecb ar- bennig olaf a wna dros y Meistr cyn QSgyn i ogoniant. Mawr hyderwn, fodd byncag, y ca'r Eglwys ar y ddaear nyn- yddau etc o'i wasanaetb. r Goa. I

NODION 0 DDOLGELLAU. t i

V!CTOMAROAD,WREXHAM.i

I RHYL.

I MAENTWROG.