Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

NODIADAU WYTHNOSOL,

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

<a<yeA yr Eglwys. Bu cryn firi ycrglyn a chysegriad y Canon Henley Henson yn Esgob Henffordd bu teulu'r traddod. iadau yn dra trystiog, end ar ol ei. gysegriad y mae y teimladau rhagorach a gweil yn dod yn fwy amiwg. Y mae Esgob Carlisle, a Dr Sanday wedi bod yn traetnu pethau gwerthfawr iawn. Ond y getriau goreu a welsom ar y mater oedd eiddo y Canon Simpson yn Synod Esgobaeth Brechin. Un o'r cwynion chwerw yn erbyn y Canon Henson yw gwasanaethu am dymor gyda'r Ymneilltuwyr. Bu y Canon Simpson, yn gwasanaethu am dymor yn Ffrainc, ac ebai:— I un wedi dod yn ol, ar ol bod yn wyncbu gwir sylwedd bywyd ?. ac angau yn Ffrainc, y mae i ymrafael ynglyn a Canon Hen- son yn ddibwys a disylwedd. Yn Ffrainc y mae gweinidogion y gwahanol gyfundebau yn gweith- io law yn Haw. Bu'm yn rhannu y Sacrament i YmneiIItuwyr oeddynt ar eu ffordd i'r ffosydd. Teimlwn fy mod, yn wir, yn byw yn yr Eglwys pynteng, a syl weddolwn fod yn rhaid i ni ddod yn ol at y pethau cyntaf a sylfaenol. Dysgodd nad ellid llunio pawb yn yr un mold: rhaid cael rhyddid, a lie, yn yr Eglwys i bob math o bobi: y mae yr undeb nid mewn ffuriiau, ond yn yr egwyddor fawr ysbrydol a orwedd dan. y cwbl. Pwrpas pob gwaith crefyddol- pwrpas yr Eglwys, ydyw tywys pobi i berthynas gywir a phriodol a'r byd, byd Duw, byd a wnaed gan Dduw, a byd yn yr hwn v mae Efe o hyd yn trigo vn allu. bywiol a chreadigol. Ni allai dim wneud mwy i ddod ag ad- uniad na pharhau (wedi i'r rhyfel fvnd heibio) waith tebyg i'r un a wneir yn huts yr Y.M.C.A. yn Ffrainc, He y mae clerigwyr yr Eglwys, a gweinidogion yr Ang. hydffurfwyr, yn medru rhwbio ysgwydd yn ysgwydd." Diolch i'r Canon am ein codi o ganol trwst dadleuon am phylact- erau, a manion shibboliaethol credau llwyd, i edrych ym myw Hygad sylweddau. Ie, yn bendi- faddeu, pwrpas yr Eglwys,—i hyn- ny y Huniwyd hi,—ydyw arwain dynion a chenhedloedd, ymhob modd, i berthynas gywir a'r byd, ynyrhwnymae Duw yn trigo— eu cael In tune with the Innnij.e."

MYNYDD SEION, TANYFRON. c…

[No title]