Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"Y Gwyliedydd Newydd.' AT E!N DOSBARTHWYR. Pob archebion a thaliadau am y Gwyl- iedydd Newydd i'w danfon i'r Rheolwr, Gwyliedydd Newy<fJ, Flint illountaiii, Flint, Anfonir un copi am dri mis trwy y Llyth yrdy 2/2; dau gopi am 3/7 tri copi am 4/6; pedwar, pump, a chwech yn ol 1/5 y dwsin. Disgwylir tal ar derfyn pob chwarter Heb hyn y mae yn amhosibl bron i ni gario ymlaen. AT E!N GOHEBWYR. Anfoner pob Gohebiaeth, gydag enw priodol yr anfonydd, i'r Golygydd wedi eu cyfeirio- V (tolygydd, "OwyJicdydd NewyJJ," Flint Mountain, Plin t, Diolchwn os rhydd ein Gohebwyr sjtlw i'r awgrymiadau hyn:- Carem i bob gohebiaeth fod mewn Haw efbyn boreu lau. Ysgrifener ar Mtt wyneb i'r ddalen bob am- ser. Os na fyddis yn rhoi ond Stamp Dimau ar yr amien gadawer hi yn agored, ac ysgtifenner Press News" ar ei chongl. LLYFR NEWYDD. "Emynwyr Cymra" PARCH. EVAN ISAAC. Cynnwys y Ilyfr Ysgrifau Hanea yddol a Beirniadoi ar holi Brif Emynwyr Cymru, o Edwwnd Prys hyd Ehedydd lal, ac ar ei derfyn ceir Llyfryddiaeth yr Emynwyr. Barn Uenorton YR ARCHDDERWYDD DYFED. Fel un sydd yn teimlo ciryn ddiddordeb yn emynwyr ac emynau Cymru, dartlenais eich ysgrifau gyda boddhad mawr. Cred- af y bydd y llyfr yn tendith i'r genedl." PARCH T. J. PRITCHARO (GLAN DYFI). Yn ddios, y peth goreu yn yr iaith ar y pwRC a chredaf y bydd yn waith safociol. Cosiodd lafur enfawr. Y mae cywirdeb yr awdur fel hanesydd, ei farn deg fei beirniad, a'i ardduil fyw a graenus fel Henor, yn gosod ei geaedl tan rwymau i'w gefoogi." Y PRIFARDD J. J. WILLIAMS. "Galiaf yn ddibetrus gymeradwyo'r IIyfr hwn. ChwHiodd yr awdur yn fanwl am y netthiau, traethodd ei farn yn groyw, a gwisgodd y cyfan mewn iaith gref a glan. Bydd bai mawr yn rbywie os na phrynir y IIyfr wrth y miloedd." Y PARCH THOMAS HUGHES. Golygydd yr Eurgra". Ceir yma ifrwyth ymchwil fanwl i hanes ein hen' emynwyr, wedi ei gyneu mewn modd diddorol iawn. Cloriennir eu cynhyrchioR a Haw beirniad aanibynnof a chjrafi, sydd ar yr un pryd yn lienor aweo- gar. Y mae graea leayddol rhagojol ar y gytrol o glawr i giawr." Y PRIFARDD GWILI. "DarHenaix eich ysgrifau gyda blas mawr. Aethoch i drafferth anarferol, a d i edasoeh y gwir plaen, heb ofni wyneb gI r. Credaf y bydd y ilyfr o werth i'r ria ddaw ar eieh o!, fel engraifft o w?thod byw ac adeiladu ar draddodiad heb sail iddo. Dylai y IIyfr werthu yn gynym a hir." TECWYN. Credaf y bydd y llyfr hwn yn gynysg- aeih wirioneddol i'n Henydtiiaeth. Dengys yr ysgrifau ol meddwl galluog, medr llenyddoi, barn aeddfed, a gwybodaeth dt:yfwyr o'r pwm. Os caiff y gwaith hwn y gefnogaeth a haedda, prynnir ef wrth y miloedd." Cyhoeddir cyn gynted ag y cair nifer digonol o Danysgrifwyr. PRIS 3/6. Yr Archebion i'w tlanf6h i'r Awdur, Treharris, Glam.

NODIADAU WYTHNOSOL,

[No title]

[No title]

[No title]

MYNYDD SEION, TANYFRON. c…

[No title]