Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Y Rhyfel o Ddydd i Ddydd.

Gt YNDYFRDWY.I

News
Cite
Share

Gt YNDYFRDWY. I Yr ydym fel eglwys wedi derbyn nifer o roddion gwerthfawr yn ddiweddar gan gyfeillion ieuainc y lie. I ddechreu, oyflwynwyd llestri cymundeb unigol gan dair chwaer ieuanc, sef Misses E. M., Jenny a Catherine Jones, Lian Farm. Carrog. Ychydig amser yn ol eyflwyn- wyd rhodd gyffelyb gan Mr a Mrs Jones ilBglwys RhewI. Teimlwn yn ddiolchgar iawn i'r teulu caredig am gofio am danom fel hyn. Er fod y ffordd yn bell, deil y chwioryddd ieuainc i ddod atom i Glyndyfrdwy yn ffydcibn, Hefyd, cyflwynwyd Beibl hardd gan Miss Catherine Phillips Owen, Glanllyn er c6f am ei hannwyl dad, y diweddar Mr David Owen. Y mae lie ein diwedd- ar frawd yn dal yn w&g iawn o hyd. ond teimlwn yn falch o weled y ferch yn ei ddilyn mewn haelioni a ffyddlondeb. Hi yw Ysgrifenyddes yr Ysgol Sul, ac nid oes neb parotach i wneud ei rhan er llwyddiant yr achos. Er fod Mr John Jones Lloyd wedi ein gadael bellacb, nid yw wedi ein anghof- io, a phrawf o hynny yw y Llyfr Em ynau hardd a gyflwynodd i fod yn y pulpud. Diolchwn o galon i'n cyfaill, a hiriebhwn am ei weled yn ol yn y Glyn, ac yn cymeryd ei ran gyda chaniadaeth y cysegr. Cafwyd nifer o bregethau gan wein idogion y pedwar enwad yr wythnos ddiweddaf. Nos Lun gan Mr Davies (A.), Corwen; nos Fawrth gan Mr Mitchell (B), Poncie; nos Fercher, I Seiat Undebol; nos Iau, y Parch John Williams (M.C.), Corwen; nos Wener, y Parch Rhys Jones, Llangollen. Mawr fwynhawyd y weinidogaeth, a hyderwn y rhydd symbyliad i fywyd yr eglwys yn y pentre. f

Advertising