Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

LLYTHYRAU Y MILWf E,

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

AR F:FU! ARGRAFFUI1 Argreffir Adroddiadau Iglwysig, Llyfrau SOlia, Balance Sheets, Posters—un rhyw faintioli, Tocynau Darlithocdd, Cyngherddau, &t. GAN I ARGRAFFYDD Y "GWYLIEDYD NEWYDD,' Y mae y Swyddfa yn cynwys y Peirianau a'r Llythyrenau diwedd araf-a i oil yn newydd. I' Dymuna ddiolch am yr Archeb.I¡ ion y mae wedi ei gael drwy y Post, pa rai a roddodd lwyr fodd- onrwydd yn ol y tystiolaethau a dderbyniodd. I Ymofyner am Estimates A LEW!S DAV!ES, Gwyliedydd Newydd Uffice,i Blaenau Ffestiniog, Popular Centra! London Hotels- Opposite the BRITISH MUShUM. TliACKERAY HOTEL Great Russell Street, London, W.C. 1. Near the BRITISH MUSEUM KEN G S LEY HOTEL Hart St., Bloomsbury Sq., London ■ W.C. 1. THESE Large and Well-appointed Temper- ANCE HOTELS have Passenger Lifts. Bath- rooms on every Floor, Lounges and spac- ious Dining, Drawing, Writing, Reading,, Billiard and Smoking Rooms. Fireproof Floors. Perfect Sanitation, Telephones, Night Porters. Bedroom, Breakfast, ana Attendance from 6/6 per night per person. Full Tariff and Testimonials on application. TELEGRAl HIC ADDRESSESIj Kingsley Hotel: Bookcraft, Westeent, London, Hotel Thackeray, Westeent, London." Tel., K. Museum 1232. T. Museum 1230 Llyfrau Newyddion Cyhoeddedig gan Telynor Mawddwy, Barmouth. Y Tant Aur, wedi ei ddiwygio, drwy'r post 1/1. Cainc y Delyn (Rhan I.). Deuddeg o Hen Alawon wedi eu trefnu i'r Delyn neu'r Berdoneg. Drwy'r post, 1/1. Y Bugeiliaid a'r Doethion. Can- tawd gysegredig newydd i S.A.T.B. Pris, S.F., 6c.; H.N., 2/6. 0 tyrd yn ol. Rhangan. S.F., Ie. Seren Bethlehem (Star of Bethle- hem). Rhangan gysegredig S.A.T.B. Pris, Ic.; H.N., 3c. 'Rwy'n sefyll ar dymhestlog lan Anthem Gynulleidfaoi. S.F., lc. Dwy Action Song i Blant: (1) Doli" (2) Can y Cwch." S.F., Ic. Llwyn Onn a'r Pen Rhaw. Dwy engraifft, arall o'r Tant Aurat wasanaeth Ysgolion. S.F., lc. Am bob fanylion pellach anfoner at Telynoi Mawddwy. Arweinydd Cymanfaoedd, Beirniad ac ArhoBydd. Organydd Rehoboth," Coedpoeth. —— — — — Mr. TOM CARRINGTON (PENCERDD OWYNFRYN), (Cymrodor o Goleg y T.S.C., Llundain). COEDPOETH, WREXHAM. Cyhoeekiwr "Seren Betblehem" (Cytiegfab Concwest Calfari," S.F. I c. H.N. Sc. Anthemau'r Dydd Gymanfiaoedd. Hugh Davies's eOUGH MIXTURE. Y Feddyginiaeth Fawr Gymreig.- b s era:. AT BESWCH—Cymerwch Davies's Cough Mixture.' AT ANWYD-Cymerwch "Davies's Cough Mixture." AT DDIFFYG ANADL—Cymerwch Davies's Cough Mixtuie AT GRYGNI-Cymerwoh Davies's Cough Mixture. Rhyddha y Phlegm, llacia'r Frest, clirio y llais. Anmhrisiadwy at y Pas ar Blant, Bronchitis, &c. Mewn potelau IIIl ;2/9 4/6—gan bob Druggist. Perchenog-HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SYLWCH.—1. Y mae ei flas yn ddymunol. 2. Y mae plant yn hoff ohonno. 3. Y mae yn cynhesu y frest. 4. Gellir ei gael ymhob ardal. S. Y mae y prif bregeth- wyr a chantorion yn ei ddefnyddio. 6. Gall fynd allan fel arfer tra yn ei gymeryd "SARZINE" BLOOD MIXTURE. GROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna yr hyn y mae "Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad alian, scurvey, doluriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, Ill! a 2/6 y botel, neu gyda 3c at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y Perchenog, HUGH DAVIES, Chemist Machynlleth. "MOLRAT" AT LADO TYRCHOD. Ysgrifenna John Pryse, Maesymeirch Blinid ni acw gan Dyrchod cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg difrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd a bono, ond clywais fod Mr Hugh Davies, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth i'w liadd yn ddidrafferth iawn.—Ei enw ydyw Molrat," mewn packets 1/6 yr un. Prynais backet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben prylaid genwair, a rhodÐay rhai hyany ya Ilwybr y Twrch. Ni chododd y twrch mwy."