Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

MAENTWROG.

-NEFYN.■'I

..CLOCAENOG. I

News
Cite
Share

CLOCAENOG. I Cynhaliwyd Cyfarfod Ysgol, Ion. 13. j Daeth cynrychiolaeth dda o eglwysi y Gylchdaith. Cyfarfod y prydnawn yn ) fwyaf arbennig gyda'r plant. Adrodd Salmau 23,133,134 gan Elwyn Francis 5 holi y Safon I. yn y ddwy bennod; gyntafo'r Hyfforddydd, adrodd gweddi II yr Arglwydd, a'r 100 Salm hefyd Safon II., 3 a'r 4ydd bennod o'r Hyfforddydd, adrodd y Deg Gorchymyn, ynghyd a'r 14 a'r I5fed wers yn y Safonnau; hefyd V., adrodd Arweinydd, pennod 1 lacateb yr holiadau, gwers 14 a 15fed yn y Safoanau. Yr Arholwr ydoedd Mr Parry, Llanelidan, a gwnaeth ei waith yn dda. Cawsom adroddiad o'r 26ain bennod o'r Holwyddorydd gan Miss Sinai Jones yn effeithiol iawn. Cafwyd cyfarfod o'r cynrychiolwyr ac athrawon rhwag y ddau gyfarfod dan lywyddiaeth Mr Rogers, Graigfechan, liywydd yr Undeb Ysgolion. Caed traf- odaetb ar y moddion eifeithiolaf i gael mwyo ffyddlondeb i'r Ysgol Sul, ac i gael mwy o'n haelodau eglwysig i'w mynychu. Pasiwyd ein bod yn gofyn i'r brodyr ddweyd gair ar yr Ysgol Sul o'r puipud, hefyd fod pob athraw yn gwneud ei oreu i ennyn mwy o sel a ffyddlondeb yn y dosbarth sydd dan ei ofal. Prif waith cyfarfod yr hwyr ydoedd holi y dosbarth hynaf gan Mr Davies, Rhuthyn, a'r Llywydd, y wers oedd y ddwy wyrth, Bwrw allan ysbryd mud a byddar, a Iachau merch gwraig o Ganaan." Cafwyd adroddiad o Salm- au 121 a 122. gan Gwyneth Francis, ac ateb y 37 bennod o Holwyddorydd Mr Pritchard, gan Mrs Jennet Roberts, cafwyd atebion cywir i bob cwestiwn. Darllenwyd papurau ar yr Ysgol Sul gan Mr Elias Williams, Hirwaen, a Mr Davies, Rhuthyn, a chafwyd gair gan Mr Lewis Roberts, Graigfechan, a therfynwyd y cyfarfod gan Mr Rogers, Graigfechan. [ UN OEDD YNO.

I 'LLANBEDR PONT STEPHAN.

I DYFFRYN ARDUDWY.

CYLCHDAITH PONTYPRIDD. I

I. : .-I::. WEASTE.I

EGREMONT. -j

.MALDWYN-LLEYN.1I

PWLLHELI.

[No title]