Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

GAIR 0 GANAAK. !

BWRDD Y GOL. I

I LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT.…

News
Cite
Share

LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT. I Ionawr 16eg traddododd y Parch Tegla Davies yr ail anerchiad i'r Gym- deithas Ddiwylliadol ar "Drefn yr Iachawdwrdiaeth "-Dysgeisiaeth Iesu Grist am dani, dan lywyddiaeth Mr D. F. Jones, School House. Cafwyd llawer iawn o oleuni a gwybodaeth. Ionawr 24ain, traddododd y Parch J. Roger Jones B.A., ddarlith rhagorol ar Ddyl- anwad Gwlad Groeg'ar Gristionogaeth. Yr oedd yn un o r darlithiau'mwyaf cyf oethog a glywsom erioed. Diolehwyd yn gynnes i'r Parch Roger Jones, gan y Llywydd, y Parch Tegla Davies, Mri D. F. Jones, a Harold Jones (M.C.) Yr oedd yn llawenydd gennym weled rhai o'r bechgyn eto gartref ar 'leave' o'r fyddin, sef Pte. Evan Williams o Surrey, a Corpl. Robert Williams, ei frawd, o Ffrainc. Hefyd Pte. David Griffith o Lerpwl. Mae ef wedi bod yno ers peth amser mewn ysbyty. Erbyn hyn mae'n dda gennym glywed ei fod yn gwella yn raddol ar ol cael ei glwyfo yn Ffrainc. Cawsant oil groesaw cynnes gan yr eglwys. Bydd yn dda gan gyf- eillion Pte Clement Williams, Pandy- coed, glywed ei fod yntau yn gwella yn araf yn Ysbyty Moss Lane, Manchester. Cafodd ei glwyfo yn Ffrainc beth amser yn ol. Hyderwn y cawn ei weled yntau yn ymweled a'r Llan cyn bo hir. Taened Duw ei aden dros y bechgyn oil. BERWYNFERCH. I

Advertising