Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

MYNYDD SEION, LERPWL.

- BAGILLT.

News
Cite
Share

BAGILLT. Yn y Forester's Hall, prydhawn y Nadolig, cynhaliwyd Sale of Work a; Xmas Tree, Bethania, a throed allan yn llwyddiant gwrioneddol ymhob ystyr. Y bore a'r noson cynt buwyd yn brysur yn trefnu a hardda'r nduadd, yn gosdd i fyny'r Stalls, a threfnu'r nwyddau, er na fuwyd ond am ryw ddau fis a hanner yn cynllunio a darpar. Gweithiodd y chwiotydd yn y cyfarfodydd pwytho yn egnio), mewn amser ac allan o amser, a phawb ran hynny mewn casglu neu wneud rbywbeth ati, fel erbyn 3 o'rgloch nawn y Nadolig gwelid ar y Stalls gasgliad helaeth o nwyddau gwerthfawr ac atdyniadol. Rhyfeddai rhai pa fodd, ac o ba le caed cymaint mewn amser mor f yr. Anobeithiai y mwyaf calon j nog droi'r oil yn arian cyn diwedd y i dydd; ond hynny a wnaed, bron yn I llwyr, a derbyniwyd dros £100 cyn deg nos Nadolig. s Yr Hearaduv Joseph Jones, Treffyn- non, oedd y cadeirydd penodedig, ond methodd ddoi o herwydd anwyd trwm ond anfonoda rodd werthfawr a darllen- nodd y Parch D. Meang Jones, a gym- erodd ei Ie, anerchiad bwrpasol yr Hen- adur i'r gynulleidfa. Agorwyd y.Sale gan Mrs Dr. Wil- liams. Fflint; chaedfanerchiadau cyf- addas gan MrajWilliams a'r Dr. a rhodd i'r drysorfa. Diojchwyd yn gyrines i Mrs Williams^fa'r Henadur gat. y Gweinidog a Mr Mitchell a'r ran yr eglwys. Yr oedd, yr Hall yn 11awn ar hyd yr amser, ac yn llawn prysurdeb mewn prynu a gwerthu. Yr oedd y Stall Ddillad dan ofal Mrs Meurig Jones a Miss M. C. Williams, a gynorthwyid gan Misses Charlotte a Ellen Williams, Maggie Davies, Lala Hughes, ac eraill. Y Miscellaneous Stall dan ofal Misses O. J. Hughes, a Dilys C. Jones, a gyn- orthwyid- gan Miss L Lloyd, E Jones, A. Allsopp, ac eraill. Y China & Toy Stall dan ofal Misses E Bellis a Mona Jones, a Herbert Hughes, a Miss Ethel Bellis, ac eraill, yn cynorthwyo. Y Refreshment Stall dan ofal Mrs Simon Davies a Miss Jennie Williams, Comp- ton Housa, a Misses Evans, Humphrey Jones ac eraill yn cynorthwyo. Mri Esaiah Hughes a Wm. Evans ofalai am y Pren Nadolig, a Mr Jack Hughes am y Side Show; Mr John Jones am y Weighing Machine; Mr R. Seville am y Raffle; Mri T. Owens, S. Davies, A. Jones, W. Davies, A. Humphreys, J. T. Williams, H. Hughes, R. Lloyd, ac eraill, am y drysau. Daw yn ddiau swm sylweddol eto oddi wrth y Raffle wnaeth Mr Mitchell at y glanhau, gweithiodd ef fel arfer yn ddiarbed. Mae'r capel wedi mlwy na banner gorlfen ei lanhau, bydd yn y man yn un o'r addoldai harddaf yn Sir Fflint, a'r holl draul wedi ei dalu cyn dydd yr ail agoriad—ail Sul Chwefror.

I ,PWUHEU AR CYLCH. I

i I LLYSFAEN.

CORRIS UCHAF.

[No title]

ABERMAW.

I :NODION 0 1DDOLGELLAU.1

Advertising