Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

' '—— ..l. PQGLAU. 1

I..CARSTON. ,II

CORRIS UICBAF. I

YSTRAD RHONDDA, I

IIPENYGRAIG.I

I'GAILTMELYD. I

I 1:LLANIDLOES..I

PENNAL. -

News
Cite
Share

PENNAL. Chwith gennym gofnodi marwolaeth Mr Richard Morris Pugb, Esgair baa, Rhag. 31, 1917, yn 39 mlwydd oed. Mab ydoedd i Mr a Mrs Richard Pugh (gynt o Shiloh, Corris, Towyn wedi hynny), a brawd i Mr H. D. Pugh, sydd yn aelod parchus yn City Road. Yr oedd yr ymadawedig yn "gymeriad a hoffid yn ei ardal, yn unplyg a didwyll. Nid oedd dim a ffieiddiau yn fwy ha rhagritb, a gweniaeth. Yr oedd yn ganwr gwych-canodd lawer ar lethrau Maldwyn a Meirion. Chwith oedd gennym weled barug y glyn ar ei delyn fwyn yn ei gystudd olaf, ond gwyddom fod gan Dduw "Wlad Well" i bertfeith- io'r telynorion. Daeth ei gwys i ben yn gynnar er pob gofal meddygol a ffyddlondeb a thynerwch priod hoff a chyfeillion caredig, datod wnaeth y daearol dy. Cymerodd ei gladdedigaeth (Private) le Ionawr 3ydd, ym Mhennal. Canwyd wrth y ty Mor ddedwydd yw y rhai trwy ff ydd," un o'i hoff emynau arwein- wyd y gan gan Mr John Lumley, Mach- ynlleth Gwasanaethwyd gan y Parcbn R. W. Jones, Machynlleth; J. P. Jones, Corris, Jones (M C), Pennal, a'r Offeiriad. Gadawodd briod, a phump o blant bach, a brawd mewn galar ar ei ol. Diddaned Duw y teulu trallodus. Annwyl frawd, plentyn llafur oediit, gweithiaisfe yn galed- "Ond rhaid marw ddydd oynh.aeaf. A rhoi'r oryman lawr Bhaid i ddyn, pan fo bysuraf, Gwrdd a'i awr; Os yw'r Haw fua hau y gwenith Yn yr amdo'n gmetb, D'wed y d'wysen dan ei bendith, Beth a wnaeth.

LLUNDAIN.

[No title]