Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

' '—— ..l. PQGLAU. 1

I..CARSTON. ,II

CORRIS UICBAF. I

YSTRAD RHONDDA, I

IIPENYGRAIG.I

I'GAILTMELYD. I

I 1:LLANIDLOES..I

News
Cite
Share

I LLANIDLOES. I Y mae gennym y gorchwyl prudd o gofnodi marwolaeth y brawd selog a ffyddlon Captain William Arter, yr hyn gymerodd le nos Lun, Rhagfyr 31, ac efe yn 73ain oed. Brodor ydoedd o'r Borth, ger Aberystwytb,ac fel llawer o i gyd-bentrefwyr dewr ildiodd yn fore i gyfaredd y mor. Treuliodd yr ymad ftwedig mwy na hanner ei oes ar y mor, iac yn ngbwrs yr amserj enillodd radd dda yn ei alwedigaeth. Llanwodd wedi hynny am flynyddau gyda mear a ckymeradwyaeth uchel safle cyfrifol ar y ''Manchester Canal." Ehoddodd ei ymsefydliad yn Manchester y fantais a fawr hoffai o fynychu yn rheolaidd Dy yr Arglwydd, a bu yn aelod cyson a gweithgar o Eglwys Hardman Street. Ymneilltuodd dair blynodd yn ol, a gwnaeth ei gartref yn y dref hon Profodd ei hun yn aelod ffyddlon a defnyddiol yn ein plith. Yr oedd ein brawd yn sylwedydd craft a meddai ddawn -arbennig i ddesgrifio yr hyn ddaeth o dan ei sylwv Yr oedd ei adroddiadau am ei ymweliadau a rhanau pellenig y ddaear yn ddiddorol ac add* ysgiadol. Bu mewn enbydrwydd mawr lawer tro, a phan gyffyrddai a'r amgylc- iadau hynny yn ei y mddidd anion clod- forai Enw yr Arglwydd am bobdihangfa. Perchenogai, grediniaeth ddiysgog yng ngallu gweddi, yn seiliedig ar brofiad personol o'i effeithiolrwydd. Yn ystod misoedd olaf ei fywyd dihoenodd mewn gwendid mawr, ond bu y diwedd yn dangnefeddus iawn. Dydd Sadwrn dilynol ynghanol Mawert o arwyddion o barch dwfn i'w goffadwriaetb, clndwyd gweddillion marwol ein brawd i foddpod y tsulu ym mynwent Llanfihangel, ger y Borth. Gweinyddwyd wrth y ty gan y Parch W. T. Ellis, ac ar lan y bedd gan y Parchn J. F. Griffiths (Tre'rddol), a W C. Humphreys (Borth) Diddaned yr Arglwydd y weddw a'r teula yn eu galar a'u hiraeth. CYFAILL,

PENNAL. -

LLUNDAIN.

[No title]