Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"Y Gwyiiedydd Newdd.' AT EIN DOSBARTHWYR. gPob archebion a thaliadau am y Gwyl. iedydd Newydd i'w danfon i'r Rheolwr, G-Wyliedydd Newydd," Flint Mountain* m Flint, Anfonir un copi am dri mis trwy y Llyth yrdy 2/2 dau gopi am 3/7 tri copi am 4/6; pedwar, pump, a chwech yn ol 1/5 y dwsin. Disgwylir tal ar derfyn pob chwarter Heb hyn y mae yn amhosibl bron i ni gario ymlaen. AT EIN GOHEBWYR. Anfoner pob Gohebiaeth, gydag enw priodol yr anfonydd, i'r Golygydd wedi eu cyfeirio— Y Golygydd, "Gwyiiedydd Newydd," Flint Mountain, Flint, Diolchwn os rhydd ein Gohebwyr sylw i'r awgrymiadau hyn: Carem i bob gohebiaeth fod mewn llaw erbyn boreu lau. Ysgrifener ar un wyneb i'r ddalen bob am- ser. Os na fyddis yfc rhoi ond Stamp Dinau-ar yr amlen gadawer hi I ya agored, ae ysgtifenner Press News »r ei chougl. LLYFR NEWYDD. "Emyn wyr Gyrara" GAN Y PARCH. WAN BSAAC. Cynnwys y llyfrYSirifau Ha- yddol a Beiraiadol ar holl Brif Emynwyr Cymru, o E-dwwnd Prys hyd Ehedydd lal, ac ar ei derfya ceir Llyfryddisteth yr E-eaynwyr. Barn Lienorten 1 YR ARCHDDERWYDD DYFED. Fel un sydd yn teirnlo cryn eUdiddordefe yn emynwyr ae eiaynau Cymru, iarUe«ais eich ysgrifau gyda boddhad mawr. CfM- af y bydd y llyfr ya fendith i'r §«»edl." PARCH T. J. PRITCHARD (GLAN DYFI). Yn ddios, y peth goreu yn yr iaith ar y pwnc a chredaf y bydd yn waith saicnoL Cosiiodd lafur enfawr. Y mae cywirdeb yr awdur fel hanesydd, ei farn- edeg fel beirniad, a'i arddull fyw a graenus fel lienor, yn gosod ei genedl taB rwymau i'w gefhogi." Y PRIFARDD J. J. -WILLIAMS. .1 Gallaf yn diklibetrus gymeradwyo'r llyfr hwn. Chwiliodd yr awdur ym faawl am y ffeithiau, traethodd ei faro yn groyw, a gwisgodd y cyfan mews iaith gref a glan. Bydd bai mawr yn rhywle os sa phrynir y llyfr wrth y mi.ld." Y PARCH THOMAS HUGHES. Golygyii yr Eurgrsavn. "Ceir ymaffrwyth yaaclawfl faewl i hants ein hen emynwyr, wedi ei gyfleu mewn modd diddorol iawn. eu cynhyrchioa a llaw beirniad anfiibyiinof a chraff, sydd ar yr un pryd ye Ilenor aweli- ejjir. Y mae graeh lemy4461 rlwllOJDl ar y gyrrol o glawr i glawr." N Y PRIFARDD GWILI. Darllenais eich ysgrifse fyda bias mayvr. Aethecfe i draltatb anarforel, a dytredasoch y gwH- pLMN, bob stai wvwi gr. Credaf y !»y«d y llyfr w wartk i'r rhai a ddaw ar eick el, fsi sagraifft e vrrthod byw ac atteiladu ar., iitaddodiad heb. sail iddo. Dylai y 11,. wlrthu, ya gyitym a hir." TECWYN. Credaf y bydd y llyfr hwa yn gynyag- aeth wirioneddol i'a, Ilazy,6dia"k. Doagya yr ysgrifau ol meddwl gallMgj.-HQedr llenyddol, barn aeddfed, a gwybodaeth drylwyr o'r pwac. Os caiff y gwaith hwa y gefnogaeth a baodda, pryo*ir ef wrth y muoedd." Cyhoeddir cyn gynted, ag y c eir nifer digonol o Danysgrifwyr. PRIS 3/e. Yr Archebion i'w hanfon i'r Awdur, Treharris, Glara. .? ??? ?

BWRDD Y GOL.

."-NOMkDAU WYTHNOWL,". -

| Syr O. M. Edwards a'r YsgolSul.

ICTMGBSR RHYDD-II.

[No title]