Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

IHIRWAEN, CYLCHDAITH RHUTHYN.I

News
Cite
Share

I HIRWAEN, CYLCHDAITH RHUTHYN. I Ychydig cyn y rhyfel ymgymerodd yr eglwys hon ag anturiaeth o roddi tu mewn newydd i'r capel, adeiladu ysgol- dy, ty capel, a Pipe Organ. Yr eedd y draul dros zCI,000, ag fe wnaed yr arian yna i fyny heb fynd rhyw lawer ar ofyn y cyhoedd. Tua e200 sydd yn aros o ddyled, i gyfarfod a hwnnw y mae gennym gynllun ar droed, sef cael Bazaar yn mis Mai nesaf. DisgwiJiwn gymhorth sylweddol gan bawb sydd yn caru helpu y rhai sydd yn helpu eu hunain. Fel rhagarweiniad i'r Bazaar cafwyd Cyfarfod Llenyddol a Cherdd- orol, Dydd Nadolig 1917, o dan arwein- iad Mr W. Francis, Clocaenog (ein Lay Agent poblogaidd). Y Ilywyddion oeddynt Mr. W. Roberts, Bryn Llanfair, a Mr. Robt. Jones (mab y diweddar \Mr. Boaz Jones). Gwnaeth y ddau yn r deilwng iawn at y Drysorfa. Beirniad Cerddorol oedd Mr. Tom Carrington, Coedpoeth, a gwnaetb yntau ei waith i fodlonrwydd pawb. Beirniad yr Adroddiadau, &c., Parch. Pierce Owen, M.O., Rhewll: gallwn ddywedyd yr un peth am dano yntaa- Cafwyd cyfarfod da a llond y capel o bobl, gymaint deir- gwaith ag a ddeil i eistedd. Disgwilir £ 30 o elw. Sabboth, Ionawr 6ed, Sabboth yr Intercession, cafwyd gwasanaeth arbennig (unique fe allai ymblith yr Ymneilltuwyr Cymreig). Dyma drefn y gwasanaeth Dechreuwyd trwy ganu Emyn (Pnawn 49, hwyr 574). Yna darllsnwyd llythyr y Brenin, a phawb yn sefyU ar ei draei, a ohanwyd yr Anthem Genedlaethol Canwyd Gw,odd-i yr Arglwydd. a darllanwyd y Wars gyntaf (Pnawn Psalm xci, hwyr Joshuaf i. 1--9. Canwyd y Te Doum, Laudamus, &,e. Yna pedair o weddiau byrioa a'r gynulfeidfa yn afosb pob un ar gan. A pbawb yn sefyil, darllenwyd Roll of Honour yn eynnwys y bechgyn o'r Eglwys a'r ardal oeold yn y fyddia- Yna y Bregetb. A Gweddiwyd y ddwy weddi oedd i gael ei harfer ymhob capl ag eglwys Brotestanaidd yn. Seisnig a'r gynulleidfa yn respondio, a canwyd y Fondith Apostolaidd i derfynu. Mr. Francis oedd yn eymeryd gofal y gwas- anaetla, a ebawsom ddwy bregath hynod o amserol ag effeithiol ganddo- Teioalad pawb oedd ei fod yn wasanaeth da, dwys, difrifol a defosiynol.

PENIEL, PENYfrORDD; I

Advertising

PONTRHYDYGROES.

I.-1- LIWYNGWRIL. I

ABERCYNOK. I