Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"Y Gwyliedydd Newyd AT EIN DOSBARTHWYR. Pob archebion a thaliadau am y Gwyl- iedydd Newydd i'w danfon i'r Rheolwr, l Gwyiiedydd Newydd," Flint Mountain, Flint, Anfonir un copi am dri mis trwy y Llyth yrdy 2/2 dau gopi am 3/7 tri copi am 4/6 pedwar, pump, a chwech yn ol 1/5 y dwsin. t Disgwylir tal ar derfyn pob chwarter ¡ Heb hyn y mae yn amhosibl bron i ni gario ymlaen. j AT EIN GOHEBWYR. Anfoner pob Gohebiaeth, gydag enw priodol yr anfonydd, i'r Golygydd wedi eu II: cyfeirio— Y Golygydd, j Gwyiiedydd Newydd, Flint Mountain, Flint, I: Diolchwn os rhydd ein Gohebwyr sylw i'r awgryniiadau hyn :— Carem i bob gohebiaeth fod mewn llaw eibyn boreu Iau. I Ysgrifener ar un wyneb i'r ddalen bob am- ser. Os na fyddis yn rhoi ond Stamp Dimau ar yr amien gadawer hi yn agored, ac i ysgtifenner Press News" ar ei chongl. LLYFR NEWYDD. j "Emynwyr Cymru." GAN Y l PARCH. EVAN ISAAC. I' Gynnwys y llyfr Ysgrifau Hanes yddol a Beirniadol ar holl Brif Emynwyr Cymru, o Edwwnd Prys hyd Ehedydd Ial, ac ar ei derfyn eeir Llyfryddiaeth yr Emynwyr. Barn Llenorfcm YR ARCHDDERWYDD DYFED. Fel un sydd yn, teimlo cryn ddiddordeb yn emynwyr ac emynau Cymru, darllenais eich ysgi ifau gyda boddhad mawr. Cred- af y bydd y llyfr yn fendith i'r genedl." PARCH T. J. PRITCHARD (GLAN DYFI). Yn ddios, y peth goreu yn yr iaith ar y pwnc a chredaf y bydd yn waith safcnol. Gostioddlafur enfawr. Y mae cywirdeb yr awdur fel hanesydd, ei fain deg fel beirniad, a'i arddull fyw a graenus fel llfenor, yu gosod ei genedl tan rwymau i'w gefnogi." Y PRIFARDD J. J. WILLIAMS. "GaUaf yn ddibetrus gymeradwyo'r llyfr hwn. Chwiliodd yr awdur yn fanwl am y ffeithiau. traethodd ei farn yn groyw, a gwisgodd y cyfan mewn iaith gref a gldn. Bydd bai mawr yn rhywle os na phryniry llyfr wrth y miloedd." Y PARCH THOMAS HUGHES. Golygydd yr Eurgrawn. "Ceir yma ffrwyth ymchwil fanwl i hanes ein hen emynwyr, wedi ei gyfleu ITJewn modd diddorol iawn. Cloriennir eu cynhyrchion a Haw beirniad annibynnof a chratf, sydd ar yr un pryd yn lienor awen- gar. Y mae graen lenyddoi rhagpjol ar y gyfrol o glawr i glawr." Y PRIFARDD GWILL "Darllenais eich ysgrifau gyda bias mawr. Aethoch i drafferth anarferol, a dywedasoch y gwir plaen, heb ofni wyneb gwr. Credaf y bydd y llyfr o werth i'r rhai a ddaw ar eich ol, fel engraifft o wrthod byw ac adeiladu ar draddodiad hb sail iddo. Dylai y llyfr weirthu yn gyflym a hir." TECWYN. Credaf y bydd y llyfr hwn yn gynysg- aeth wirioneddol i'n llenyddiaeth. Dengys yf ysgrifau ol meddwl galluog, medr Itenyddol, bam aeddfed, a gwybodaeth cftylwyr o'r pwnc. Os caiff y gwaith hwn y gefnogaeth a haedda, prynnir ef wrth y miloedd. Cyhoeddir cyn gynted ag y ceir nifer djgonolo Danysgrifwyr. PRIS 3/ Yr Archebion i'w hanfon i'r Awdur, Trebarris, Glaia. V ( (

NODIMU WYTHNOSOL. t

[No title]

[No title]

[No title]