Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

University College of Hales, ABERYSTWYTH (One of the Constituent Colleges of the Uaiversity of Wales). OPENED 1872. President:-Sir JOHN WILLIAMS, Bart., M.D., D.Sc, G.C.V.O. Principal: T. F. KOBERTS, M.A. (Oxon), Ll.D. (Vict). THE Session begins in September. Lectures commence early in October. Entrance Scholarships and Exhibitions, open to both ms te and female candidates above the age of 16, are offered for Com- petition at the commencement of the Ses- sion. Students are prepared for Degrees in Arts, Science (including the Applied Science of Agriculture), Law and Music. Sessional Composition Fee-in Arts £12. in Science £16. Sessional Registration Fee, £1. Men Students reside in Registered Lodgings in the town,. or at the Men's Hostel-Warden: Mr H. H. Paine, M.A., B.Sc. Women Students reside in the Alexandra Hall of Residence for Women Warden Miss C. P. Tremain, B.A. For full oarticulars respecting the General Arts and Science Departments, the Law De- partment, the Agricultural Department, the Departments for the Training of Ele mentary and Secondary School Teachers, and the Hostels, apply to- J. H. DAVIES, M.A., Registrar. RHIWMATIO ANHWYLDEB Y KIDNEY. Y mae rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymmalau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwo yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatioa, gout, anhwyldeb y dwr, carreg grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a a thrwy hyany o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono ac mae wedi iachau achosion dirif- edi gwedi methiant meddyginiaethau eraill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'r meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan v gyrraedd pawb ond y cyfoethog. Mae Tabledi Estora yn llawn deil- yngu y desgrifiad ohonynt—meddygia- iaeth onest am bris gonest-lj3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe blychiad am 6/9. At werth gan Fferyllwyr ymhobman, nou's rhad trwy'r post, am y prisiau hyn oddi- wrth Estora Co., 132, Charing Cross Road, London, W,C. MERCHED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrth saldra, cur a phoen, o dayrargraleubod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredia i'r ystlen deg, end yn amlach nag i'y gwrth- wyneb y mae i'w briodoli i'r elwod (kid- neys), ac mews achosion o'r faft fe fydd i flychaid neu ddau o ESTORA TABLETS et llwyr adfere 1 0 leiaf, mae'r prawf yn werth ei wneud, gan fod dedwyddwch a llwyddiantmerch ar tyyd ei hoes yn dibyn. nu yn hollbl ar ei hiechyd. Fftint Agent, Walter Topping, Pharma. cist. Blaenau Festiniog Agent-Hugh Jones, Medical Hall. Yr Epistol at y Philipiaid. ESBONIAD DIGURO. E SBONIAD diguro ar-yr Epistol at y Philipiaid gan y Parch. B. Humphreys, Felinfoel. Pris gostyngol, 1/ drwy'r post, 1/3. Y mae -wedi ei rwymo mewn llian, ac y mae ynddo 146 o duo dalennau. Rhoddir saith am brh- chwech. Anfoner yr achebion i' Parch. EDWIN JONES, Barmouth. INDIVIDUAL COMMUNION CUPS FOR LISTS OF Patent Ideal Outfits, AND Samples on Approval, Carriage Paid, write to the Makers- Townshends, Ltd., Birmingham Yn Awr yn Sarod. "V TRI IESU." LLYFR I BAWB. Dynoethir ynddo Gyfeiliornadau Diwinyddol f wysig: "Important Theological Errors Exposed. GAN WILLIAM RICHARDS (PREGETHWR), BIRMINGHAM. Y CYNHWYSIAD I. Iesu'r Dynolwyr. II. Iesu'r Cyfyngwyr Meidrol. III. Yr Iesu, Duw mewn Cnawd. IV. Undeb y Dwyfol a Chorfl Dynol. V. Perthynasyr Iesu a'r Ddynol- iaeth, a'r Modd y Cymerodd Efe ein Natur ni. VI. Y Modd Naturiol a Chynyddol a gymerodd y Dwyfol i Eg- luro ei Hun tfwy y Dynol. Pris 3c. Gyda'r Post, 4c. Telerau i Lyfrwerthwyr, 2/6 y dwsin wedi fcalu y cludiad; blaen-dal gyda'r archeb. I'w gael gan y Cyhoeddwr- W. Richards, Digbeth Institute, Bir- mingham. E. O. Evans, A.T.S.C., Associate Member of the T.S.C.C., London, Teacher of Music, Conductor. Composer, and Adjudicator, 19, Church Street, Caerau. Terms on Application. LATEST PUBLICATIONS: Tenor or Soprano Solo, Plentyn Amddifad." Quartette, S.A.T.B., "Cynghor Olaf Mam." Anthem, S.A.T.B., Huna Plentyn Iesu." Hymn Tunes: M Pennal," Goli- ath," "Liberty," met with great success. L-LY-FRAU GWERTHFIWR AR ¡ WEMB Am Brisiau Gostyngol. s. c. 1. Hanes yr Athrawiaeth Grist- ionogol gan Dr J. Hughes 1 3 2. Diwinyddiaeth Naturiol, gan Dr. Paley, yn Gym raeg, Rhagdraeth gan Dr. Hugh Jones (M.C.) 1 3 3. Cofiant y Parch R. Hum-. phreys, Dyffryn I 1 3 4. Cofiant y Parch Griffith Williams, Talsarnau 1 3 5. A Grammar to the Welsh Language, by Thomas, Rowlands (4th Edition). 2 0 6. Yr Hynod Joan Jones, gan Rhuddenfab, Rhagdraeth gan Daniel Owen, Wydd- grug 0 9 T. Dafydd Evans, Ffynon- henry, gan B. Thomasy Trydydd Argraffiad 0 9 8. Cofiant y Tri Brawd, gan y Parch 0 Madoc Rob- erts 0 6 9. Damcaniaeth Dadblygiad, gan y Parch. T, Jones Humphreys I.0 6 10. Y Cywir Ddychwelwr gan Thomas Shepherd 6 Traul cludiad i'w ychwanegu at y pcisiau uchod. Anfoner at- Rev. OWEN HUGHES, 101, Bruce Street, New Wortley, Leeds, j Yorks. 'AKG1AIFU! ARGRAFFU ? ? Argrefflr Adroddifl,dau Egiwysig, Llyfrau Soifa, Balance Sheets, Posters-un rhyw faintioli, Tocynau Darlithoedd, ii Cyngherddau, &t GAN ARGRAFFYDD Y "GWYLIEDYDD NEWYDD,5 Y mae y Swyddfa yn cynwys y Peirianau a'r Lly-thyrenau diwedd araf-a i oil yn newydd. Dymuna ddiolch am yr Archeb- ion y mae wedi ei gael drwy y Post, pa rai a roddodd lwyr fodd onrwydd yn ol y tystiolaethau a derbyniodd. Ymofyner am Estimates a LEWIS DAVIES, "Gwyliedydd Newydd" Office, Blaenau Ffestiniog, Popular Contmi London Hotels Opposite the BRITUMi MUSEUM. THAC H E ?? Y HOT E L Great Russell Street, Londor, W.C.I. Near the BRITISH MUSEUM I KINGSLEY r HOTEL Hart St., Bloomsbury Sq., London W.C. 1. THESE Large and Well-appointed TEMPER- ANCE HOTELS have Passenger Lifts. Bath- rooms on every Floor, Lounges and spac- ious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Fireproof Floors. Perfect Sanitation, Telephones, Night Porters. Bedroom, Breakfast, and Attendance from 6/6 per ntgltt per person. Full Tariff and Testimonials on application. TELEGRAl HIC ADDRESSESU a Kingsiey Hotel: Bookomft, Westeent, Londoe, SThaekeray Hotel Thackeray, Westceat, London." I. Tel., K. Museum 12-32. T. Museum 1230 Llyfrau Newyddion Cyhoeddedig:, gain 1 Telynor Mawddwy, Barmouth. Y Tant Aur, wedi ei ddiwygio, dl'wy'r post 1/1. Calnc y Delyn (Rhan I.). Deuddeg o Hen Alawon wedieutrefnu i'r Delya neu'r Berdbneg. Drwy'r post, 1/1. Y Bu&iUaid a'r Doethion. Can- tawd gysegredig newydd i S.A.T.B. Pris, S.F., 6c.; H.N., 2/6. 0 tyrd yn ol. Rhangan. S.F., lc. Seren Bethlehem (Star of Bethle- hem). Rhangan gysegredig S.A.T.B. Pris, lc. H:N., 3c. 'Rwy'n sefyll ar dymhestlog Ian Anthem Gynulleidfaol. S.F., lc. Dwy Action Song i Blant: (1) "Doli" (2) "Can y Cwch." S.F., lc. Llwyn Onn a'r Pen Rhaw. Dwy engraifft arall o'r Tant Aur at wasanaeth Ysgolion. S.F., Ie. t Am bob fanylion pellach anfoner at Telynoi Mawddwy. Arweinydd Cymanfaoedd, Bslrniad ac Arholydd. Oraanydd "Rehoboth," Coodpoeth. Mr. TOM CARRINGTON I (PCNOCRDO QWYNFRYN), I (Cynrodor o Goleg y T.S.C., Llnndain). COIDPOBTH, WREXHAM. ) Cyhoeddwr Seren Bethlehem (CynegftU) "Concwest Calfari," S.F. 1c.; H.N. So. Anthemau'r Dydd Gymanfaoedd. PESWCEC. Hugh Davies's COUGH MIXTURE. Y Feddyginiaeth Fawr Gymreig. j AT BOSWCH-Cyn-i,-rwch Davies's Cough Mixture.' AT ANWYD-Cymerwch "Davies's Cough Mixture." AT DDIFFYG ANADL-Cymerwch Davies's Cougb MixfuR AT GRYGNI-Cymerwch Davies's Cough Mixture. Rhyddha y Phlegm, llacia'r Frest, clirio y llais. Anmhrisiadwy at y Pas ar Blant, Bronchitis, &c. Mewn potelau I/II; 2/9 4/6—gan bob Druggist. Perchenog-HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SYLWCH.—1. Y mae ei flas yn ddytpunol. 2. Y mae plaAt yn hoff ohonno. 3. Y mae yn cynhesu y frest. 4. Gellir ei gael ymhob ardal. 5. Y mae y prif bregeth- wyr a chantorion yn ei ddefnyddio. 6. Gall fynd allan fel arfer tra yn ei gymeryd "SARZINE" BLOOD MIXTURE. GROEN IACH A-GWAED PUR.-Dyna yr hyn y mae "Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvey, doluriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynweh botelaid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, 1/1| a 2/6 y botel, neu gyda 3c at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y Perchenog, HUGH DAVIES, Chemist Machynlleth. » "MOLRAT" AT LADD TYRCHOD. Ysgrifenna John Pryse, Maesymeirch Blinid ni acw gan Dyrchod ttynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y t:r a golwg difnfol arno, ac yr oedd arnaf g:ywilydck a hono, ond clywais fod Mr Hugh Davies, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth i'w lladØ yn ddidrafferth iawn.—Ei enw ydyw Molrat," mewn packets 1/6 yr un. Prynois, backet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid'genwair, a rhodda's & Thai hynny yn llwybr y Twrch. Ni chododd y twrch mwy."