Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

I0 WERSYLL CROESOSWALLT. I

OAKFIELD, LERPWL.I

j BLAENAU FFESTINIOG.

BEAUMARIS.

CYLCHDAITH BANGOR. I

I GLYNDYFRDWY.

I GORFFWYSFA, TREGARTH.

ITON PENTRE I

I I'MANCHESTER.

ICOLWYN BAY.

News
Cite
Share

COLWYN BAY. Cynhaliwyd Cyfarfod Ysgol yma y Sabboth olaf yn y fiwyddyn, a chafwyd Cyfarfod Ysgol teilwng o'r enw. Yr oedd ernes ddigon bod ol llafur ac ymdreoh mewn addysgu rhannau o'r Ysgrythyr a'r Holwyddorydd, &c. Llywyddwyd cyfarfod y bore gan Miss Davies, Glasmor, a rhoddodd anerchiad bwrpasol ac amserol ar y Pwysig- rwydd o drysori gair Duw yn y cof pan yn ieuanc." Ymysg adrannau eraill o'r cyfarfod y bore, adroddwyd xi. x beapod oMarc gan Miss Jennie Jones o'r Holwyddorydd Am Obaith Efeng- ylaidd gan Miss Nora Williams holi Maes Llafur IV, gan Mr Thomas Roberts. Yoghyfarfod y prydnawn llywyddwyd gan Mrs Jones, Heathfield. Adroddwyd Salm xli. Miss Jane Roberts, 98 Salm, Master Wilfred Brooks Jones, 9fed Salm, Miss Kate Rowlands, 2ted bennod o'r Philipiaid gan Restr Mr Fred Williams. Holi y plant, Mr Enoch Jones, 3 benndd o'r Holwyddorydd Ar Frenhiniaeth Crist'' gan Miss Phoebe Williams; canwyd yr anthem amserol 1111 Teyrnasa lesu Mawr Llywydd cyfarfed yr hwyr oedd Mr R. T. Jones, Arolygwr yr Ysgol Holi Maes Llafur iii. gan Mr D. Williams; 27 Salm gan Miss Annie Jones; 2fed o 'r Philipiaid gan MissfMaggie Roberts; vi bennod o'r Heb. gan Miss Williams. Darllenwyd y Roll of Honour gan Mr Fred Williams, a meddianwyd y gynulleidfa gyda dwyster a hiraeth pan y dymunwyd arnynt godi ar eu traed (fel arwydd o'r parch dyfnaf) i wrandaw darllen enwau y bechgyn a syrthiodd ar faes y frwydr, sef y rhai canlynol: David O. Rowlands, Edward Edwards, a David William Davies. Eiliadau trwm iawn oedd y cyfryw. Gweddiwn am i'r aflwydd hwn sydd yn ddychryn i'r byd gael ei symud ymaith ac i Dywysog Tangnefedd gael ei le priodol ym mywyd y cenhedloedd dirywiedig, ac i heddwch buan fod yn ffaith led, led y ddaear.

I GROES, LLANASA...

IMostYN I