Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

I0 WERSYLL CROESOSWALLT. I

OAKFIELD, LERPWL.I

j BLAENAU FFESTINIOG.

BEAUMARIS.

CYLCHDAITH BANGOR. I

I GLYNDYFRDWY.

I GORFFWYSFA, TREGARTH.

ITON PENTRE I

I I'MANCHESTER.

News
Cite
Share

I MANCHESTER. Dewi Sant,  Dewi Sant, Hardman St.—Y mae y aelodau yr Eglwys uchod wedi bod yn weddol brysur gyda gwahanol symud- iadau yn ystod y gaeaf hwn, Cyferfu y Gymdeithas mewn undeb a Chymdeithas Weaste yn rheolaidd bob wythnos, a chafwyd adegau buddiol ac adeiliadol Tawn. Yr ydym eisiodfe wedi cael tair darlith penigamp-un gan y Llywydd, y Parch J. Ellis Williams, ar y Deffroad Cenedlaethol yn y Ddeunawfed Ganrif," y llall gan yr Arolygwr, y Parch J. Felix, ar "Williams, Pantycelyn," a'r drydedd gan y Parch H. Monfa Parry (A.) ar "Gipsy Smith. Buasem yn hoffi pe buasai y eynhulliadau yn llawer mwyliiosog a mwy o arwyddion fod ein pobl yn sychedig am gasglu gwybodaeth o radd uehel. Cawsom befyd gyfleustra iddadlu a Chymdeithasau Pendleton, a Gore Street, yr oedd y dadleuon yn ddyddorol a brwdfrydig. Nos Sabboth, Rhag. 30, cawsom was anaeth gerddorol, pan y canwyd darnau neilltuol o'r Messiah'' gan Gor yr Eglwys, o dan arweiniad Mr. R. M. Williams, a'r Organyddes, Miss D, E. Jones, yn cael eu cynorthwyo gan I Misses Enid Williams, a Dilys Hughes, Mri. J. R. Davies, a J. Aneurin Roberts, a theimlem fod y wasanaeth o'r dechroa i'r diwedd yn un effeithiol iawn. Ni buom yn llwyddiannus i gael y Te arferol ar ddydd Calan torwyd yr arferiad sydd wedi bod mewn grym am gan' mlynedd, ond cawsom gyngherdd rhagorol yn yr hwyr. Yn ychwaegol at cartrefol a Chor Merched Gwalia, sydd yn aelodau o'r Eglwys, cawsom wasanaeth Miss Berthwen Jones, o Moriah, Helygain, a chanodd amryw weithiau yn swynol dros ben, a chaiff groesaw calonnog pan y daw yma eto. Llawenydd i ni oil oedd gweled un o ddynion ieuanc yr Eglwys wedi cyrraedd gartref o faes y gyflafan, set Lance Corporal Owen Jones, a gwnaeth ei ran yn deilwng fel datganwr, er mawr fodd- had i ni oil a chynyrchwyc1 ynom hiraeth am weled yr holl fecbgyn wedi dychwelyd i'n gwasanaethu yn yr un- rhyw fodd. J. M. W.

ICOLWYN BAY.

I GROES, LLANASA...

IMostYN I