Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

I0 WERSYLL CROESOSWALLT. I

OAKFIELD, LERPWL.I

News
Cite
Share

OAKFIELD, LERPWL. Edrychir ymlaen gyda dyddordeb at Sul olaf y flwyddyn gan gyfeiliion Oak- field,-dyms adeg cynhaliad ein cylch- wyl flynyddol. Eleni cawsom wasan- aeth y Parchn J Vernon Lewis, M.A., B.D., a Hugh- Evans (Cynfor), Rhyl. Traddodwyd pregethau grymus ac am- serol iawn, a'r farn gyffredinol oedd ein bod wedi treulio Sabboth da. Er fod cymaint o'r bechgyn annwyl yn y rhyfel yr oedd y casgliadau yn dangos cyn- L rydd. ♦ Yn ol hen arferiad ein hen wad caf- wyd Wylnos i ganu ffarwel a'r hen flwyddyn. Llywyddwyd gan y Parch T. Isfryn Hughes. Canwyd unawdau gan Miss Agnes Jones, a Mr John James. Nid dyma'r tro cyntaf i Mr James roddi ei wasanaeth yn Oakfield, ond ni fu erioed mor dderbyniol ac yr oedd eleni. Cafwyd hwyl ardderchog gan y gynulleidfa wrth ganu Cwm Rhondda." Cyfeiliwyd gan Miss M. J. Roberts. Traddododd Isfryn anerchiad hynod o bwrpasol, cafodd wrandawiad astud gan y cyfeillion oedd yn lleawi yr addoldy. Yn wir, mae Watchnight Oakfield wedi dod yn sefydliad erbyn hyn, ac mae Gymry y cylcb, o bob enwad, yn edrych ymlaen ati. Credwn yn ddibetrus y gallwn ddweyd fod y cyfarfod wedi troi allan yn foddion o ras i bawb oedd yn bresennol. Dydd Calan, cynhaliwyd cyngerdd mawreddog, Mr E. D. Williams, Daoey Road, yn llywyddu. Datganwyd gan I ,frs Humphrevs-Lees, Rhyl, Mr J. i Halton Morris, Miss Myrtle Jones, a Mr E. Walter Williams chwareuwyd ar y crwth gan Miss Morfudd Hughes, ac adroddwyd yn peaigamp gan Miss Myfanwy Hughes- Gofalwyd am y berdoneg fel arfer gan Miss Nellie Lewis, Bootle. Yr oedd y cynhulliad mor liosog fel yr oedd amryw yn gorfod sefyll. Gwaith go beryglus ydyw dweyd ghir am "y cantorion unrhyw adeg ond yr oedd rhai o'r farn nad oedd cymaint o fynd ar y canu ag mewn ambell i gyngherdd blaenorol. Meddylrych da iawn oedd cynnal "Reception Meeting" awr o fiaen y cyngerdd, i roddi cyfleus tra i ysgwyd Haw a'u gilydd, ac i gael ychydig o ymgom am yr amser a fu. YR HEN ESGOB.

j BLAENAU FFESTINIOG.

BEAUMARIS.

CYLCHDAITH BANGOR. I

I GLYNDYFRDWY.

I GORFFWYSFA, TREGARTH.

ITON PENTRE I

I I'MANCHESTER.

ICOLWYN BAY.

I GROES, LLANASA...

IMostYN I