Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

I0 WERSYLL CROESOSWALLT. I

News
Cite
Share

I 0 WERSYLL CROESOSWALLT. I Sul neu ddau yn ol newidiwyd pwl- pud gyda'r Parch J. Roger Jones, B.A. Cafwyd el wasanaeth yn Saesneg ac yn Gymraeg, a mawr f wynhawyd y change. Y mae hyd yn ced son am ddyfodiad pregethwyr adnabyddus i'r Gwersyll yn peri llawer o hyfrydwch i'r milwyr, a siaradant am hynny am ddyddiau wedi'r wyl. Yr ydym yn ddiweddar wedi llwyddo i gael Wesleyan Institute mewn man canolog yn y gwersyll. Gofelir am dani gan staff o bump, ynghyda chynorthwy- on gwirfoddol. Gwerthfawrogwn yn fawr ymweliadau y Parch Evan Eoberts i'n cynorthwyo'n ddeheuig a siriol i estyn i'r, milwyr gwpanaid o de a chacen, cigarettes a matches, &c. Ar ol y gwasanaeth un noson aethum i gyn- orthwyo mewn rhan ;ráll o'r ystafell. Gweled yi ûddwn dyrfa yn llefain am drugareddau, ac medd un milwr bychan o Lancashire, Now, Sir, we just heard abat religion t'other side, let's have a bit o'it in na tê." Yn yr Institute cafwyd dau gyngerdd- rhagorol. Cynhaliwyd y cyntaf bythef- nos yn 0], a gwasanaethwyd gan y W C-L.O- Symphony Orchestra, drwy ganiatad Col. Sir Henry Webb. Daeth Madam Humphreys Lees, o Shrews- bury, i ganu ei ber dros ben, ynghyd ag eraill o'r gwersyll. Hawdd yw gweled fod yn y fyddin heddy* y talentau dis glfeiriaf, a gwneir defnydd rhagorol o lawer ohonynt. Wytbnos yn ol rboddwydd cyngerdd arall gan barti o'r King's Own." Noson wedi'r Nadolig rhoddwyd Social i dros dri chant o'r bechgyn—yn Gymry ac yn Saeson. Pe yn gallu fforddio buasem yn rhoi i ychwaneg. Yr Institute Wesleaidd yw yr unig sef- ydliad Ymneilltuol o'i fath yn y gwer- syll-yn agored foreu, brydnawn a hwyr! i bob milwr. I Y mae'n wir fod y Y.M.C.A. yn deil- wng o glod mawr, ond credaf fod yr enwad Wesleaidd hefyd yn gwneud gwaith da gyda'r Institute ac ystyried na cbyfranwyd ceiniog tuag atynt gan y cyhoedd. Boreu Nadolig cynhaliwyd gwasan- aeth crefyddol yn Gymraeg a Saesneg. Cynorthwywyd yn Saesneg gan fy Dghyfaill, y Parch Evan Roberts. Yr ydym yn ddyledus i Mr J. H. Profit, ac i Sergt. Gwaenys Davies am en cyn- orthwy gyda'r gwaith da yn y gwersyll. E. WYNNE OWEN, Caplan.

OAKFIELD, LERPWL.I

j BLAENAU FFESTINIOG.

BEAUMARIS.

CYLCHDAITH BANGOR. I

I GLYNDYFRDWY.

I GORFFWYSFA, TREGARTH.

ITON PENTRE I

I I'MANCHESTER.

ICOLWYN BAY.

I GROES, LLANASA...

IMostYN I