Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

I .' .< TREGARTH. II

CYLCHDAITH RHYL. - I

I"IRHUTHYN. .\ I-I

) CYLCHDAITH BAÊNAU fESTINI08.

CYLCHDAITH OAKFIELD, LERPWL…

News
Cite
Share

CYLCHDAITH OAKFIELD, LERPWL I Cynhaliwyd y cyfarfod chwarterol yn Oakfield, nos Sadwrn, Ion. 5ed, y Parch T. Isfryn Hugbes yn y gadair. Yr oedd hefyd yn bresennol y Parchn R. W. Jones, a J. Roger Jones, B.A., Chief Inspeeter W. Jones, a Mr W. F. Howell, gornchwylwyr, ynghyda ohynyychiolaeth gry no o bob eglwys. Agotwyd y cyfarfod diwy weddi gan Mr Jabez Williams, Bootle. Yr oedd yr ysgrifennydd, Mr, J. E. Roberts (Ap Heli), yn absennol pher I wydd ei drallod o goii) ei annwyl htiod: I gwnaed sylwadau tyner ar yr amgyioh- iautiU gan yr Afolygwr, a phassiwyd pleidlais o gydymdeimlad gyda Mr Roberts yn ei brofedigaeth lem. Cafwyd cyfrif y gylchdaith gan Mr W. F. Howell, yn dangos nifer yr aelod- au yn 614, lleihad o naw ar y chwarter a saith ar y flwyddyn. Pasiwyd fod llythyrau cydymdeimlad i'w hanfon at Mri Ivor Williams, Edge Hill, a Wm. Hughes, Bootle, Mrs J. Roberts, Cromwell House, Bootle, a'r Parch R. W. Jones, a'i briod, y rhai sydd mewn profedigaeth o goili eu han- wyliaid, hefyd llythyr o gydymdeimlad a Mr E. T. Hughes, Formby, yn ei waeledd. Ail-etholwyd yr oil o'r swyddogion cylchdeithiol. Diolchwyd yn wresog iddynt am eu gwasanaeth. Pasiwyd fod; cyfrifon y Genhadaeth Dramor i fod yn Haw y swyddogion Ionawr 17, 1918. Y Finance Commit- tee i gyfarfod yn Oakfield, nos Sad wrn, Ionawr 19, am 6.30. Gwnaed apel drwy yr Arolygwr, oddi- wrth Gadeirydd y Dalaith am wasan- aeth gweinidogion y Gylchdaith i breg- ethu yn Leeds, un Sul yr un, o ddech- reu Ebrill hyd Awst. Nid oedd y cyf. arfod yn teimlo y gallasent hebgor gwasanaeth y gweinidogion dri Sul yn ychwanegol at y Suliau ganiateir iddynt yn barod ond gadawyd y mater i'r gweinidogion i'w ystyried ymhellach. Penderfynwyd cydseinio ag awgrym y Gynhadledd i uno a Chylchdaith Mynydd Seion i gael un pwyllgor i ofalu am hawliau a buddiant eu haelod- au sydd yn, ac a all fynd eto i'r fyddin, ar derfyn eu gwasanaeth milwrol; y personau canlynol i fod yn aelodau o'r pwyllgor,—Mri A. R. Price,! Ellis Owen, Jabez Williams, Edwin Bellis, a David Jones, ynghyda'r goruchwylwyr. Pasiwyd i gael Cynhadledd Blaenor- iaid a Swyddogion y Gylehdaith, yr a.m- ser a'r lie i'w benodi gan yr Arolygwr. Pwnc," Ein gwaith bageiliol," i' w agor gan Mr Ellis Owen, Spellow Lane. Y Cyfarfod Trustees blynyddol i gyf. arfod am 6 o'r glooh o flaen y cyfarfod ehwarterol Mawrth. Pasiwyd trwy fwyafrif (18 yn erbyn 4) i anfon llythyr at y Prif Weinidog a Changbellydd y Tryserlys yn gwrt-h dysfoo yn gryf yi, evoya ymddygiad y Llywodraeth tuag at y Gwrthdystwyr Cydwybodol." Terfynwyd trwy weddi gaa y Parch R. W. Jones. 1: GOH.

! CYLCHDAITH LLANRHAEADB.

I CEFN MAWR.