Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

I .' .< TREGARTH. II

CYLCHDAITH RHYL. - I

I"IRHUTHYN. .\ I-I

) CYLCHDAITH BAÊNAU fESTINI08.

News
Cite
Share

) CYLCHDAITH BAÊNAU fESTINI08. Cynbaliwyd y eyfarfod chwarterol yn EbeLezer, Blaenau Ffestiniog. Yn bres- ennol, y Parch R. Jones Williams, a'r Mri Rd. Jones ac Ed. Jones, Goruch wylwyr, ynghyd a chynrychiolaeth o'r eglw);i.a Arweiniwyd y cyfarfod trwy weddi gan Mr Griffith Griffiths, Soar. Darllenwyd a chadarnhawyd cofnod- ion y cyfarfod blaenorol. Derbyniwyd cyfraniadau yr eglwysi. Croesawyd gan yr Arolygwr, Mr John Owen, Maentwrog, i'r cyfarfod am y tro cyntaf, a Mr Robert Jones, Diagwylfa, ar ol absenoldeb maith oherwydd gwael- edd blin. Casgliad yr Hen Weinidogion.—Eg- lurodd Mr Lewis H. Williams, yr ysg- rifennydd, sefyllfa y drysorfa yn y Gylehdaith, ac o'r drafodaeth fu rhyng ddo a'r Trysorydd Taleithiol. Diolchwyd i Mr Ed. Jones, ysgrifen- nydd y Capeli, ac oblegid ei brysurdeb a'r llafur sy'n gorffwys arno, etholwyd Mr Lewis H. Williams. Diolchwyd ac ail-etholwyd ysgrifen nydd y Bwrdd Chwarter. Dirwest.—-Ymddiriedwyd i'r ysgrifen- nydd-Mr L. H. Williams, drethu yr eglwysi tuag at hyn. Goruchwylwyr y Gylehdaith.—Di olehwyd yn unfrydol iddynt am eu gwasanaeth werthfawr, ao ail-etholwyd hwy yn unfrydol a chyanes- Llenwi y Sabbothau yn absenoldeb y Parch D. Egwys Jones.—Pasiwyd i bregethwyr cynorthwyol y Gylchdaith lanw un Sabboth y chwarter bob un. Darllenwyd cyfriflen yr eglwysi gan Mr Richard Jones. Y rhai a hunasant yn ystod y chwar- ter, ac sydd mewn gwaeledd a phrofedig- aethau blin.—Pasiwyd anfon cydym- deimlad y oyfarfod a Mr Evan R. Jones a'r plant, Capelgwyn, ar ol colli priod a mam werthfawr a charuaidd; yr un modd a theulu y ddiweddar Mrs Anne Roberts, Ffestiniog, loB a Mr Hugh Gabriel Williams, a'r teulu, yn eu galar mawr a'u eyfarfyddodd ym marwolaetb mab annwyl a syrthiodd ya un o frwydr- au Ffraiae. Hefyd, pasiwyd anfoa llythyrau cydymdeimlad a Mr Hum phrey Lloyd Davies, mab Mr a Mra Slias Davies, sydd yn wael iawa yn Belfast, Iwerddoa; ae a Mr Alua Griffiths sydd yn ewyno era amser ae hefyd a ehwiorydd ffyddlon a defnyddiol sydd ya wael ers aosiser maith, sef Mrs R W. Davies, Ty'nymaes, a Mrs Evan D. Hughes, Pork Shop, Ffestiniog. Cym&Lfa'r Plant.-Cafwyd adroddiad Pwyllgor Undeb yr Ysgol Sabbothol ar byii, a phasiwyd, yng agoleunryr am- gylehiadau eithriadol prepannol, na byddo Cymanfa yn cael ei ohynnal. Darllenwyd llythyr oddiwrth Gadeir- ydd y Dalaith yn hysbysu natur cyd ymdeimlad y Pwyllgor Seisnig a'r Cylchdeithiau gwasgedig yn y Taleith iau. Y Genhadaeth Dramor.—Hysbyswyd y disgwylid i'r basgliad fod yn Haw Mr G. G. Roberts, y trysorydd, ar neu cyn Ionawr 21ain. Pasiwyd, trwy fwyafrif, bleidlais o anghymeradwyaeth ar y Llywodraeth ya cosbi y Gwrthwynebwyr Cydwybod- ol, ac i hyn gael ei hysbysu i Mr Haydn Jones, A.S. Diolohwydyn wresog i'r boneddiges- au canlynol—Mrs Jones Williams, Mrs D. D. Hughes, Mrs D. O. Jones, a Miss Griffiths, amjsu gwaith anghymarol yn darparu lluniacth mor deilwng bob chwarter. GOB. I

CYLCHDAITH OAKFIELD, LERPWL…

! CYLCHDAITH LLANRHAEADB.

I CEFN MAWR.