Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

I .' .< TREGARTH. II

CYLCHDAITH RHYL. - I

News
Cite
Share

CYLCHDAITH RHYL. I Cynhaliwyd cyfarfod chwarterol y Gylehdaith uchod yn Brunswick, dydd Iau, Ibnawr 3ydd, y Parch Hugh Evans yn y gadair. Arweiniwyd mewn gweddi gan Mr John Thomas, Horeb, Prestatyn. Bydd yn dda gan liaws cyfeillion Mr John Thomas ddeall ei fod wedi gwella yn rhagorol ar ol bod am gyfnod yn wael ei iechyd. Cafwyd cynhulliad cryf, pob eglwys yn cael ei cbynrychioli- Llawenydd v mawr i'r cyfarfod oedd presenoldeb y brawd bynaws Mr Thomas Roberts, Mount Road, Rhyl, pregethwr derbyn iol iawn a blaenor yn Brunswick, athraw llwyddiannus yn yr ysgol Sul ao fsgnfenoydd Llafaras a goialus y Genha,daeth Dramor, un o'r cymeriadau prydierthat Mae y brawd wedi bod yn Ffrainc am tua deng mis ac adref am seibiant. Cafodd groesaw calonnog. Pasiwyd penderfyniad ein bod yn anfon ein cydymdeimlad gyda Mrs Jones a'i phriod, y Parch R. W. Jones, Liverpool, ar farwolaeth ei mam, Mrs Richard Edwards, Rhyl, am yr hon yr ymddangbosodd gair yn y G.N. ychydig wythnosau yn ol- Hefyd Mr Moses Hughes, Galltmelyd, ac yn arbennig ei ferch yr hon yn ystcd y chwarder a wnaed yn weddw trwy y rhyfel. Diolchwyd i'r swyddogion canlynol am eu gwasanaeth, ac ail-etholwyd hwy Mri John Jones, ysgrifennydd y cyfarfod chwarterol; Thomas Arthur Williams, ysgrifennydd y Capelau; William Henry Davies, ysgrifennydd Addysg; Gabriel Hughes, trysorydd Casgliad yr Ysgol Sul. Pasiwyd pleidlais o ddiolcbgarwch i Mr Peter Ellis, Station House, Prestat- yn, am ei wasanaeth werthfawr i'r gylchdaith fel goruchwyliwr am y flwyddyn ddiweddaf gan daflu trom dros y blynyddoedd y bu ein brawd yn cyf- lawni y swydd, a'r dyddordeb dwfn a ddanghosodd ymhob rhan o waith yr Arglwydd yn y gylehdaith a'r cyfundeb. Ar y pie o amlder blynyddau yn y swydd yngbyd ag oed, mynnodd Mr Ellis yrnryddhau y tro yma. Enwodd yr Arolygwr frawd arall sydd wrth fodd calon y gylchdaith ymherson Mr Lewis Williams, Pres- tatyn, ac etholwyd ef yn unfrydol. Enwyd Mr J. R. Hughes, Minfor, Rhyl, ac etholwyd yntau gydag unfryd- edn a diolchwyd iddo am ei lafur a'i fedr yif y gorffennol. Cafwyd ymddiddan buddiol iawn, yn cyfodi yn naturiol o dafien eyfrif yr aelodau. Ya gynfcaf ar pa fodd y dylid cyfrif y plant yn y golofn i. hyny ar y daflan, o barthed i'r byn y mae rhai eglwysi heb fod yn bollol sicr. Arwein- iodd by any i'r pwysigrwydd o ofalu am hyfforddi y plant yn addysg ac athraw- iaeth yr Efengyl, Credwa fod awgrymiad- &u wedi eu gwneud y daw o honynt lea mawr o'u jaaabwysiaduu Panderfynwyd fod y goraehwylwyr yn anfon y oliaqua arferol i Ysbytai Liverpool. Cafwyd ma o'r eyfarfodydd m wyaf dy- munol o fewa eylch ein oof,—pawb yn dweyd ei feddwl, ya glir ae eofn, mewa ysbryd brawdol a obaredig, pawb ya arddangos gwroldeb i edryoh ar bob problem ynei hwyneb, a'i kwynebu yn wrol yn ofa yr Arglwydd. Cynhelir y oyfarfod nesaf yit Brun- swiok. Mae eyfarfodydd Rhagfyr a Mawrth fel rheol yn cael eu cynnal yn y dref &'r Ilaill ya y wlad. J.J.

I"IRHUTHYN. .\ I-I

) CYLCHDAITH BAÊNAU fESTINI08.

CYLCHDAITH OAKFIELD, LERPWL…

! CYLCHDAITH LLANRHAEADB.

I CEFN MAWR.