Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y Gwyiiedydd Newydd.' AT EIN DOSBARTHWYR. Pob archebion a thaliadau am y Gwyl- iedydd Newydd i'w danfon i'r Rheolwr, Qwyliedydd Newydd," Flint Mountain, Flint, Anfonir un copi am dri mis trwy y Llyth yrdy 2/2 dau gopi am 3/7 tri copi am 4/6 pedwar, pump, a chwech yn ol 1/5 y dwsin. Disgwylir tal ar derfyn pob chwarter Heb iiyn y mae yn amhosibl bron i ni gario ymlaen. AT EIN GOHEBWYR. Anfoner pob Gohebiaeth, gydag enw priodol yr anfonydd, i'r Golygydd wedi eu cyfeirio- Y Golygydd, "Qwyliedydd Newydd," Flint Mountain, Flint, Diolchwn os rhydd ein Gohebwyr sylw i'r awgrymiadau hyn Carem i bob gohebiaeth fod mewn Haw eibyn boreu Iau. Ysgrifener ar un wyneb i'r ddalen bob am- ser. Os na fyddis yn rhoi ond Stamp Dimau ar yr amlen gadawer hi yn agored, ac ysgiifenner Press News ar ei chongl. LLYFR NEWYDD. "Emynwyr Cymru" GAN Y PARCH. EVAN ISAAC. Cynnwys y llyfr Ysgrifau Hanes yddol a Beirniadol ar holl Brif Emynwyr Cymru, o Edwwnd Prys hyd Ehedydd Ial, ac ar ei derfyn ceir Llyfryddiaeth yr Emynwyr. Barn Llenoriort YR ARCHDDERWYDD DYFED. Fel un sydd yn teimlo cryn ddidtiordeb yn emynwyr ac eaiynau Cyrnru, darlleaais eie-h ysgrifait gyda boddhad mawr. Cred- af y bydd y llyfr yn feodith i'r genedl." PARCH T.J. PRITCHARD (GLAN DYFI). Yn ddios, y peth goreu yn yr iaith ar y pwnc a chredaf y bydd yn waith safonol. Costiodd lafur enfawr. Y mae cywirdeb yr awdur fal hanesyd d, ei farn deg fel beirniad, a'i arddull fyw a graenus fol lienor; yn gosod ei genedl tan rwynaau i'w gefuogi," Y PRIFARDD J. J. WILLIAMS. Gallaf yn ddibetrus gymeradwyo'r llyfr hwn. Chwiliodd yr awdur yn fanwl am y ffeithiau, traethodd ei farn yn groyw, a gwisgodd y cyfan mewn iaith gref a glan. Bydd bar mawr yn rfeywle os na phrynir y llyfr wrth y miloedd." Y PARCH THOMAS HUGHES. Gelygydd yr Eurgrawn. "Ceir yma ffrwyth ymchwil fanw-1 i hanes ein hen emynwyr, wedi ei gyfleu mewn modd diddorol iawn. Cloriennir eu cynhyrc.hion a Haw beirniad annibynnof a c raff, sydd ar yr un pryd yn lienor awen- gar. Y mae graen lenyddol rhaiiojol a-r y gyfrol o giawr i glawr." Y PRIFARDD GWILI. Darlienais eich ysgrifau gyda bias mawr. Aethock i drafferth anarferol, a dywedasochy gwirplaen, heb ofni wyneb gwr. Credaf y bydd y llyfr o worth -ir rhai a ddaw ar eich ol, fel aiigraifft o vrthod byw ae adeiladu ar draddodiad hob sail iddo. Dylai y llyfr WNtuyn ffvflvm a hir." TECWYN. Credaf y bydd y llyfr hwn ya gynysg- ath wirioneddol i'n llenyddiaeth. Dengys yt ysgrifau ol meddwl gallaog, medr ilanyddol, feara aeddfed, a gWybodaeth drylwyr co r pww- Os caiff y gwaith hwa y gefnogaeth a kaodda, p-rynnir of wrtli- y miloedd." Cyhcusddif cyn gynted ag y ceir niter digonol o Danysgrifwyr. IlIS 3/6. Yr Archebion i'w hanfon i'r Awdur, Treharris, Glam.

NODIADAD WYTHNOSOL.

[No title]

[No title]

Family Notices

[No title]

APELIADAU IESLEAIDD, &c.

,MARWOLAETH.

GLYNCEIRIOG.'III

IABIKMAW.

Family Notices