Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

INODION 0 DDOLGELLAU.

CYLCHDAITH TREORCI.j

ILLANDUDNO.I

BRUNSWICK, LLUNDAIN. I

ILLANDILO.

ICORWEN.

COLWYN BAY.I

News
Cite
Share

COLWYN BAY. Nos Lun, Rhagfyr 17, yn Horeb, cyn- haliwyd Cyfarfod Dirwestol, o dan nawdd Cymdeithas Unedig y dref, o dan lywyddiaeth y Parch. R- Roberts. Cyn hygiwyd peuderfyniad cryf ar Lwyr ymataliad gan y Parch. H. M. Pugh, yn cael ei gefnogi gan y Parch. Thomas Parry. Siaradwyd ymhellach gan Mr. John Owens, Y.H., Caer, a'r Parch. Hugh Evans (Cynfor), Rhyl. Cafwyd anerchiadau grymus ar y cwestiwn. Diolchwyd i'r siaradwyr gan y Parch. Angel Richards a Mr. J. R Jones. Y dydd o'r blaen bu y Parch. Dr. C. M. Sheldon, Kansas, U.D.A., awdur ''In His Steps" yn aonerch cynhadledd gyhoeddus yn Ngbolwyn Bay, ar gwestiwn llwyrwaharddiad. Rhoes dyst- iolaeth o berthvnaSPi'r fantais dderbyn iodd rhai o Daleithau yr America trwy waharddiad. Lie bynnag y rhoed prawf ar wabarddiad yr oedd yn llwyddiant. Dywed mai athrod ar weithwyr Prydain ydoedd dyweyd y taflent heibio eu hoffer gweithio os na chaent ddiodydd meddwol Rhoed nifer o gwestiynau i Dr. Sheldon, ac atebodd hwy yn rhwydd a phendant. Cynhaliwyd Gwylnos y noson olaf o'r hen flwyddyn mewn ffurf o gyng- herdd, canu penhiilon, carolau, dadleu on, ac adroddiadau, &c. Cymerwyd rhan gan gyfeillion o Bronynant, a bu eu oyfran yn ychwanegiad,rhagorol i'r doniau lleol tuag at wheud rhaglen llawn. Mae nifer y rhai fu yn datganu &c. yn rhy liosog i'w henwi. Cawsom gyfarfod tra buddiol. Llywyddwyd gan Mr Morris Roberts, a phrofodd yn fedrus gyda'i waith, cyfranodd yn hel- aeth at y drysorfa. 'Roedd amcan y Watchnight yn ddeublyg-ffarwelio a'r hen flwyddyn mown sain can a nioliant- ac edrych tua'r gorwel am flwyddyn newydd dda, ynghyd a chwyddo y cyllid sydd gennym gogyfer y milwyr. Cawsom elw sylweddol.

MOUNTAIN ASH II

I iiLLAN FFESTINIOG.

ITANYGRISIAU, BL. FFESTINIOG.-…

I GLASINFRYN. BANGOR.

LLANDEBIE

[No title]