Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

CORRH.

TYCERRIG.

PENEGOES

MORIAH, CYLCHDAITH WYDDGRUG.

L.QUEEN STREET, CAERLLEON.…

I FFYNNONGROYW.

I LLANFAIRYNGHORNWY.

I HANLEY.'i

!

IGWRECSAM

I COEDLLAI.

News
Cite
Share

I COEDLLAI. Noson gydag Emynau Hen a Diwedùar J, oedd testun y Parch. Vaughan Owen yng nghymdeithas lenyddol Eglwysi Rhyddion, yng ughapel y Bedyddwyr, Mr T. G. Jones yn llywyddu. Yr oedd Mr Owen yn llawdrwm ar newidwyr emynau, a dang- osodd yr afreoleidd-dra o bynny mewn ami i emyn. Difyr ac adeiliadol iawn oedd y dull a'r naws ym mha un yr eglurai y darlithydd amryw o hen em- ynau cysegredig, ac, hefyd, meluster ami i emyn diweddar.

I BLAENAU FFESTINIOG.

I LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT.

PORTHMADOG.

IRHIWLAS.

I LLWYNYRONEN.,

LLANEGRYN.