Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

CORRH.

TYCERRIG.

PENEGOES

MORIAH, CYLCHDAITH WYDDGRUG.

News
Cite
Share

MORIAH, CYLCHDAITH WYDDGRUG. Cynhaliwyd Cyfarfod Ysgol Moriah Rhagfyr 16eg. Dechreuwyd cyfarfod y prydnawn trwy ganu Emyn, a gwedd- iwyd gan Mr T. Jones, Nercwys. Yna arholwyd y plant yn y pum wers gyntaf o Safon II, gan T. Jones, Nercwys; hefyd yn y 39ain bennod o'r Holwydd- orydd Diwinyddol gan E. Jones, Treu- ddyn. Canwyd unawd gan Harri Hughes. Yna cafwyd adroddiad o'r Deg Gorchymyn. Hefyd arholwyd pennod o'r Aiweinydi gan Mr Jones, Coedllai; hefyd y 13 bennod o'r Arwein- ydd gan y Parch R. T. Roberts, Llan- armon. Canwyd Emyn a therfynwyd trwy weddi gan J. E. Williams, Treu- ddyn. Yng nghyfarfod yr hwyr cafwyd So'o gan M. J. Kendrick. Cafwyd anerch- iad gan y Parch R T. Robsits. Yna cafwyd adroddiad o'r Epistol at Philem- on gan T. a D. G. Hughes yna arhol- wyd yr Ysgol yn y Maes LIafur gan y Parch R. T. Roberts cafwyd atebion paroda phwrpasol Terfynwyd trwy weddi gan E. Jones, Tieuddyu. Mae'r Ysgol Sul ym Moriah yn lewyrchus iawn. Yr oedd nifer dda wedi dod ynghyd er fod y tywydd yn oer ac afrywiog. Yr oedd y llafur yn dWYD tystiolaeth- fod Ysgol Sul Moriah ymhlith y rhai blaenaf yn yr undeb. Pasiwyd yn y pwyllgor fod W. C. Roberts, Coedllai, i roi anerchiad i'r bobl ieuainc yng Nghyfarfod Ysgol Siiiem, Chwef. 17eg, 1918. Fod Jerem iah Hughes, Moriah, i roi anerehiad yn yr hwyr. Fod W. D. Jones, Coedllai, i arboli'r plant, Dos. II. yn y Gwyrthiau. Fod T. Jones, Nercvsfys, i arholi 8fed bennod o'r Arweinydd. Ysg..1

L.QUEEN STREET, CAERLLEON.…

I FFYNNONGROYW.

I LLANFAIRYNGHORNWY.

I HANLEY.'i

!

IGWRECSAM

I COEDLLAI.

I BLAENAU FFESTINIOG.

I LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT.

PORTHMADOG.

IRHIWLAS.

I LLWYNYRONEN.,

LLANEGRYN.