Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

CORRH.

News
Cite
Share

CORRH. Y Nadolig bu Mr Caenog Jones yma yo pregethu. Cawsom wyl ardderchog; cynulliadau da, a graen ac eneiniad ar yr Efeogyl. i Nos Iau, yn Rehoboth, cynhaliwyd cyfarfod dathliad dau canmlwyddiant Williams, Pantycelyn, o dan lywydd iaeth y Parch. R. Evans (A.), Aberlle foni, ac o dan nawdd Pwyllgor yr Eglwysi Rhyddion. Dechreuwyd trwy ganu un o emynau Williams, darllenwyd rhan o Air yr Arglwydd gan y Parch J. C. Lloyd (M.C.), a gweddiwyd gan y Parch R. T. Owen, Aberllefeni. Anerch- wyd y cyfarfotl gan y Llywydd, ac yna gan y Parch J. Pugh Jones ar Williams a'i gyfnod, a chan y Parch H. R Williams (B.), Llwydrudd, ar Ddinydd- iaeth yr emynau hefyd gan Mr D. Ifor Jones, Y.H., ar Williams fel emynydd. Canwyd amryw emynau yn ystod y cyfarfod.

TYCERRIG.

PENEGOES

MORIAH, CYLCHDAITH WYDDGRUG.

L.QUEEN STREET, CAERLLEON.…

I FFYNNONGROYW.

I LLANFAIRYNGHORNWY.

I HANLEY.'i

!

IGWRECSAM

I COEDLLAI.

I BLAENAU FFESTINIOG.

I LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT.

PORTHMADOG.

IRHIWLAS.

I LLWYNYRONEN.,

LLANEGRYN.