Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

NODIADAU WYTHNOSOL.

[No title]

News
Cite
Share

Japan. Y mae Llywodraeth newydd Rwsia wedi cyhoeddi y cytundeb dirgelaidd a luniwyd rhwng Japan a hen Lywodraeth Rwsia yn 1916, Heb os, nac onibae, y mae y docu- ment yma, eto, yn brawf diamwys oanonestrwydd a rhagrith annuw- iol diplomatiaeth y gorffennoL Pan y lluniwyd y cytundeb cudd hwn, lluniwyd a llaw-nodwyd un cyhoeddus hefyd. Yr oedd y cyt undeb cyhoeddus yn un digon di niwed; darparaifod y ddwy wlad i gydweithredu er: diogelu eu "hawliau teg a chyfiawn" yn y Dwyrain Pell. Amcan amlwg y cytundeb cyhoeddus oedd cam- arwain y byd ynglyn a gwir am- canion Rwsia a Japan ynglyn a China. Dywed y cytundeb cudd y byddai i'r ddwy wlad uno mewn ymgyrch filwrol yn erbyn unrhyw wlad arall a feiddia ymyrrid a China, mewn unrhyw fodd. Nid oes ond ychydig er pan fu gwerin- j wyr y ddwy wlad yma, ar orchym-i yn eu meistriaid milwrol, yn llof ruddio eu gilydd yn ddidrugaredd, achyn i'w gwaed sychu ar fin yj cleddyfau, wele yr oligarchists,\ rheibus am elw, yn ddichellgar yn I cynllunio brad arall. 0 Arglwydd, pa hyd Y bydd tylodion y byd, Fel ychain yn lladdfa eu meistr- triaid ?'' Cofier, hefyd, fod Rwsia a ar adeg law nodi y cytundeb gwarthus hwn yn gyd-gyngrheir., laid gyda Ffrainc a Phrydain yn yi rhyfel aruthr presennol, eto welej hwy yn amodi i ymosod arnynt os! beiddia y naill neu'r llall ohonynt godi bys bach yn eu herbyn hwy! mewn gwlad nad oedd gan y naill na'r llall ohonynt yr affliw o hawl deg a moesol i ymyrryd a hi. Hon, onide, yw y Rhyfel Fawr i amddiffyn ac anrhydeddu cytun- debau, ac i wneud y byd yn ddiogel i'r werin," eto wele y cynllwynion! y mae yn esgor arnynt. -— :—■— —

[No title]

[No title]

[No title]

Family Notices