Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"Y Gwyliedydd Newydd.' I ;• — AT EIN DOSBARTHWYR. I Pob archebion a thaliadau am y Gwyl- iedydd TsJewydd i'w danfon i'r Rheolwr, Gwyliedydd Ne wydd, Flint Mountain, Flint, Anfonir un copi am dri mis trwy y Llyth yrdy 2/2 dau gopi am 3/7 tri copi am 4/6; pedwar, pump, a chwech yn ol 1/5 y dwsia. Disgwylir tal ar derfyn, pob chwarter. Heb hyn y mae yn amhosibl bron i ni gario ymlaen. AT EIN GOHEBWYR. Asfoner pob Gohebtaeth, gydag enw priodol yr anfonydd, i'r Golygydd wedi eu eyfeirio- Y Oolygydd, "Gwyliedydd Newydd," Flint Mountain, Flint, Diolchwn os rhydd .ein Gohebwyr sylw iV airgryoiiadau hyn:- Carem i bob gohebiaeth fod mewn Haw eibyn boreu lau. Ysgrifener ar un wyneb i'r ddalen bob am- ser. Os *a fyddis yn rhoi ond Stamp Dimau ar yr amlen gadawer hi yn agored, ac ysgrifenner Press News ar ei chongl. LLYFR NEWYDD. "Emynwyr Cymru" GAN Y PARCH. EVAN ISAAC. Cynnwys y llyfr Ysgrifau Hanes yddol a Beirniadol ar holl Brif Emynwyr Cymru, o Edwwnd Prys hyd Ehedydd Iai, ac ar ei derfyn r Llyfryddiaeth yr Emynwyr. u Barn Llenorion YR ARCHDDERWYDD DYFED. "Fel un sydd yn teimlo cryn ddiddordeb ya emynwyr ac emynau Cymru, darllenais eieh ysgrifau gyda boddhad mawr. Cred- af., bydd y iiyfr yn fendith i'r genedl." PARCH T. J. PRITCHAF^O (GLAN DYFl). •• Yn ddios, y peth goreu yn yr iaith ar y pwBc; a chredaf y bydd yn waith safonol. Cosiiodd lafur enfawr. Y mae cywirdeb yr awdur fel hanesydd, ei farn deg fel beirniad, a'i arddull fyw a graenus fel lienor, yn gosod ei genedl tan rwymau i'w geftaogi." Y PRIFARDD J. J. WILLIAMS. Gallaf yn ddibetrus gymeradwyo'r Hyfr hwo. Chwiiiodd yr awdur yn fanwl am y ffeithiau, traethodd ei farn yn groyw, a gwisgodd y cyfan mewn iaith gref a giaa. Bydd bai mawr yn rhywie os na pferynir y Hyfr wrth y miloedd." Y PARCH THOMAS HUGHES. Golygydd yr Eurgrawn. "Ceir yma ffrwyth ymchwil fanwl i hanes ein hen emynwyr, wedi ei gyfleu mewn modd diddorol iawn. Cloriennir eu cynhyrchion a llaw beirniad annibynnof a chraff, sydd ar yr un pryd yn lienor awen- gar. Y mae graen lenyddol rhagoiol ar y gytYol o glawr i glawr." Y PRIFARDD GWILI. Darlleiiais eith ysgrifau gyda bias mawr. Aethoch i drafferth anarferol, a dywedasoch y gwir plaen, heb ofni wyneb gwr. Credaf y bydd y llyfr o werth i'r rtiai a ddaw ar eich ol, fel engraifft o wrthod byw ac adeiladu ar draddodiad heb sail iddo. Dylai y llyfr werthu yn gyiym a hjr." TECWYN. Credaf y bydd y llyfr hwn yn gynysg- aeth wirioneddol i'n lIenyddiaeth. Dengys yr ysgrifau ol meddwl galluog, medr Meayddol, barn aeddfed, a gwybodaeth drylwyr o'r pwno. Os caiff y gwaith hwn y gefnogaeth a haedda, prynnir ef wrth y miloedd." Cyhoeddir cyn gynted ag y ceir nifer digonol o Danysgrifwyr. PRIS 3/6. Yr Archebion i'w hanfon i'r Awdur, Treharris, Glam. 

NODIADAU WYTHNOSOL.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Family Notices