Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

University College of. Wales, ABERYSTWYTH (One of the Constituent Colleges of the University of Wales). OPENED 1872. President:—Sir JOHN WILLIAMS,' Bart., M.D., D.Sc, G.C.V.O. Principal: T. F. ROBERTS, M.A. (Oxon), LLD. (Vict). THE Session begins in September. JL Lectures commence early in October. Entrance Scnolarships and Exhibitions, open to both male and female candidates above the age of 16, are offered for Com- petition at the commencement of the Ses- sion. Students are prepared for Degrees in Arts, Science (including the Applied Science of Agriculture), Law and Music. Sessional Composition Fee-in Arts [12, in Science [16. Sessional Registration Fee, [1. Men Students reside in Registered Lodgings in the town, or at the Men's Hostel-Warden Mr H. H. Paine, M.A., B.Sc. Women Students reside in the Alexandra Hall of Residence for Women Warden Miss C. P. Tremain, B.A. For full particulars respecting the General Arts and Science Departments, the Law De- partment, the Agricultural Department, the Departments for the Training of Ele mentary and Secondary School Teachers, and the Hostels, apply to- J. H. DAVIES, M.A., Registrar. RHIWMATIC —ANHWVLDEB Y KIDNEY. Y mae rhiwmaticyn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymmalau. effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symuc fel y bwriadodd natur gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyldeb y dwr, carreg grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a a thrwy hynny o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono ac mae wedi iachau achosion dirif- edi gwedi methiant meddyginiaetfiau eraill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'r meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y cyfoethog. Mae Tabledi Estora yn llawn deil- yngu y desgrifiad ohonynt-meddygin. iaeth onest am bris gonest—1/3 y bltvch o 40 dabledi, neu chwe blychiad am 6/9. Ai werth gan Fferyllwyr ymhobman, neu'n rhad trwy'r post, am y prisiau hyn oddi-, wrth Estora Co., 132, Charing Cross Road, London, W.C. MEROHED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrth saldra, cur a phoen, o dan j r argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin i'r ystlen deg, ond yn amlach nag i'r gwrth- wYI\eb y mae i'w briodoli i'r elwod (kid neys), ac mewn achosion o'r fath fe fydd i flychaid neu ddau o ESTORA TABLETS eu llwyr adferu 0 leiaf, giae'r prawf yu werth el wneud, gan fod dedwyddwch a llwyddiant merch ar hyd ei hoes yn dibyn- nu yn iiollol ar ei hiecihyd. Fflint Agent, Walter Topping, Pharma cist. Blaenau Festiniog Agent-Hugh Jones, Medical Hall. Yr Epistol at y Philipiaid. ESBONIAD DIGURO. ESBONIAD diguro ar yr Epistol at y Philip; aid gan y Parch. B. Htirriphreys, Felinfqel. Pris gostyngol, 1/ drwy'r post, 1 /3. Y mae wedi ei rwymo mewn llian, ac y mae ynddo 146 o du- dalennau. Rhoddir saith am bri chwech. Anfoner yr achebion i' Parch. EDWIN JONES, Barmouth. INDIVIDUAL COMHUmOM crups FOR LISTS OF Patent <fi ideal Outfits, AND Samples on Approval, Carriage Paid, write to the Makers- Towiisliends, Ltd., Birmingham j Yn Awr yn Barod. Y Till g U." LLYFR I BAWB. Dynoetliir ynddo Gyfeiliornadaii Diwinyddol fwysig: "Important Theological Errors Exposed. GAN WILLIAM RICHARDS (PREGETHWR), BIRMINGHAM. Y CYNHWYSIAD 1. Iesu'r Dynolwyr. II. Iesu'r Cyfyngwyr Meidrol. III. Yr Iesu, Duw mewn Cnawd. IV. Undeb y Dwyfol a Chorfi Dynol. V. Perthynas yr Iesu a'r Ddynol iaeth, a'r Modd y Cymerodd Efe ein Natur ni. VI. Y Modd Naturiol a Chynyddol a gymerodd y Dwyfol i Eg- luro ei Hun trwy y Dynol. Pris 3c. Gyda'r Post, 4c. Telerau i Lyfrwerthwyr, 2/6 y dwsin wedi tilu y cludiad; blaen-dal gyda'r archeb. I'w gael gan y Cyhoeddwr- W. Richards, Digbeth Institute, Bir- mingham. £ O. Evans, A.T.S.C., Associate Member of the T.S.C.C., London, Teacher of Music, Conductor. Composer, and Adjudicator, 19, Church Street, Caerau. Terms on Application. LATEST PUBLICATIONS: Tenor or Sopranp Solo, Plentyn Amddifad." Quartette, S.A.T.B., "Cynghor Olaf Mam." Anthem, S.A.T.B., Huna Plentyn Iesu." Hymn Tunes: "Pennal," "Goli- ath," Liberty," met with great success. LLYFRAU GWERTHFAWR AR WERTH Am Brlsfau Gostyngol. s. c. 1. Hanes yr Athraw iaeth Grist- ionogol gan Dr J. Hughes 1 3 2. Diwinyddiaeth Naturiol,' gan Dr. Paley, yn Gym. raeg, Rhagdraeth gan Dr. Hugh Jones (M,C.)- 3 3. Cofiant y Parch R. Hum- phreys, Dyffryn 1 3 4. Cofiant y Parch Griffith W illiams, Talsarnau 1 3 5. A Grammar to the Welsh Language, by Thomas Rowlands (4th Edition). 2 0 6. Yr Hynod Joan Jones, gan Rhuddenfab, Rhagdraeth gan Daniel Owen, Wydd- grug 0 9 7. Dafydd Evans, Ffynon- henry, gan B, Thomas, Trydydd Argraffiad 0 9 8. Cofiant y Tri Brawd, gan y Parch 0 Madoc Rob- erts 0, 6 q 6 9. Damcaniaeth Dadblygiad, gan y Parch. T. Jones Humphreys 0 6 10. Y Cywir Ddychwelwr gan Thomas Shepherd 0 6 Traul cludiad i'w ychwanegifat y pnsiau uchod, Anfoner at— Rev. OWEN HUGHES, 101, Bruce Street, New Wortley, Leeds, Yorks. AHGSAFFU! ? AMGRAFF 0 ? Ja. U ''¡;æ: 1 ArgrefFir Adroddiadau Eghvysig, Llyfrau SOITa, Balance Sheets, Posters-unrhyw Tocynau Darlithoedd, Cyngherddau, &•: GAN ARGRAFPYDD Y GWYLIEDYDD NEWYDD,' Y mae y Swyddfa yn cynwys 3 Peirianau a'r Llythyrenau diwedd araf-a 1 oil yn new/dd. Dymuna ddiolch am yr Archeb ion y mae wedi ei gael drwy 3 Post, pa rai a roddedd lwyr fodd- onrwydd yn ol y tystiolaethau ? dderbyniodd. Ymofyner am Estimates a LEWIS DAVIES, "Gvyliedydd Newydd" Office, Blaenau Ffestiniog, Popular Ctniiu London Hnteh Opposite the BKiTiSH MUSLUM. THACKERAY B H 01 E L Great Russell Street, Londor, W. C. 1. Near the BRITISH MUSEUM > KINGSLEY HOTEL Hart St., Bloomsbury Sq., London W.C. 1. THESE Large and Well-appointed TEMPER- ANCE HOTELS have Passenger Lifts. Bath- rooms on every Floor, Lounges and spac- ious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Fireproof Floors. Perfect Sanitation, Telephones, Night Porters. Bedroom, Breakfast, ana Attendance from 6/6 per night per person. Full Tariff and Testimonials on application. TELEGRA1HIC ADDRESSES | K.cgsley Hotel: Bookcraft, Westcent, London, I Thackeray Hotel Thackeray, Westcent, London." Tel., K. Museum 1232. ,T. Museum 1 230 Llyfrau Newyddion Cyhoeddedig^gan Telynor Mawddwy, Barmouth. Y Tant Aur, wedi ei ddiwygio, drwy'r post 1/1. Cainc y Delyn (Rhan I.). Deuddeg o Hen Alawon wedi eu trefnu i'r Delyn neu'r Berdoneg. Drwy'r post, 1/1. Y Bugeiiiaid a'r Doethion. Can- tawd gysegredig newydd i S.A.T.B. Pris, S.F., 6c.; H.N 2/6. 0 tyrd yn ol. Rhangan. S.F., lc. Seren Bethlehem (Star of Bethle- hem). Rhangan gysegredig S.A.T.B. Pris, ic.; H.N., 3c. 'Rwy'n sefyll ar dymhestlog Ian Anthem Gynulleidfaol. S.F., lc. Dwy Action Song i Blant: (1) Doli (2) "Can y tweh." S.F., lc. Llwyn Onn a'r Pen Rhaw. Dwy engraifft arall o'r Tant Aur at wasanaeth Ysgolion. S.F., Ie. Am bob fanylion pellach anfoner at Telynoi Mawddwy. Arweinydd CynrianfaoecSd, Bsirniad ac Arholydd. Organydd "Rehoboth," Coedpoeth. Mr. TOM CARRINGTON 1- (PENCERDD OWVNFRVN). I (Cymrodor o Goleg y T.S.C., Llmsdain). COEDPOETH, I WREXHAM. -I Cyhoeddwr "Seren Bethfehem" (Cyncgfab Concweat Calfarl," S.F. Ic. H.N. Sc. Anthemau'r Dydcl Oymarsfaoedd. PJ5S-WCSC. Hugh Davies's COUGH MIXTURE. Y Feddyginiaeth Fawr Gymreig. AT BESWCH—Cymerwch Davies's Cough Mixture.' AT ANWYD-Cymefwch Davies's Cough Mixture." AT DDIFFYG ANADL—Cymerwch Davies's Couah Mixture AT GRYGN1—Cymerwch Davies's Cough Mixture. Rhyddha y Phlegm, llacia'r Frest, clirio y llais. s Anmhrisiadwy at y Pas arBIant, Bronchitis, &c. i lVlewn potelau 1/1 2/9 4/6— gan bob Druggist. Perchenog-HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SYLWOH.-I., Y mae ei flas yn ddymunol. 2. Y mae plant yn hoff ohonno. 3. Y mae yn cynhesu y frest. 4. Gellir ei gael ymhob ardal. 5. Y mae y prif bregeth- wyr a chantorion yn ei ddefnyddio. 6. Gall fynd allan fel arfer tra yn ei gymeryd "SARZINE" BLOOD WIIXTURE. GROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna yr hyn y mae "Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines; ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimpies, toriad alian. scurvev doluriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynweh botelaid' o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, 1. 2 1 a 2/6 y botel. neu gvda 3c at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y Percbenog, HUGH DAVIES, Chemist Machynlleth. v "MOLRAT" AT LADD TYROHOD. • Ysgrifenna John Pryse, Maesymeirch Blinid ni acw gan Dyrchod cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg difnfol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd a hono, ond clywais fod Mr Hugh Oavies, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth i'w lladd yn ddidrafferth iawn.—Ei enw ydyw Molrat," rnewn packets 1/6 yr un. Prynais backet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid genwair, a rhoddai's y rhai tiynny yn Ilwybr y Twrch. Ni chododd y twrch mwy,"