Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

OAKFIELD, LERPWL. I

QUEENSFERRY. I

BAGILLT.II

OPENSHAW, MANCHESTER. I

MANCHESTER. -I

CLATTER. I

GAIR 0 DREFFYNNON. I

TALSARNAU.I

TRINITY ROAD, BOOTLE. I

LLANDDULAS. j

News
Cite
Share

LLANDDULAS. Mae Cymdeithas Lanyddol y Bobl Ieuanc wedi dechreu eleni eto. Cyfer- fydd bob nos Wener, dan lywyddiaeth fedrus ein gweinidog, y Parch E. Arthur Morris. Yr ydym erbyn hyn wedi cael nifer o gyfarfodydd llwyddiannus. Agor- wyd y cyfarfod cyntaf Tach 2, gydag anerchiad cyfoathog a chyfaddas ar y testun Y Dyn Ieuanc Delfrydol." Tach 9, cyfarfod amrywiaethol. Tach 16, darllenwyd papurau dyddorol a chynws- fawr gan Miss Hilda Jackson ar "Tafolog," a Miss Elizabeth Williams ar "Y Diwygiad yng Ngbymru, see Cyfeith. iad y Beibl i'r Gymraeg, a'i ddylanwad ar y bob1." Tach. 23, dosbarth darllen, yr adnodau cyntaf o'r 2 bennod o Philipiaid. Tach 30, darllenwyd nodion ar Weledigaethau y Bardd Cwsg, Elis Wyn, un o'r clasuron Cymreig, gan Sister Hunt, o Lundain, ar rhan Cartrefi Plant Amddifad ein Cyfundeb. Ar y terfyn ffurfiwyd cangen o'r Young People's Union. Trefnwyd i Miss E. Williams, a Mr Elias Williams wasan aethu fel trysoryddes ac ysgrifeanydd y gangen. Rhag. 7, cawsom anerchiad benigamp gan y gweinidog ieuanc, y Parch G. R. Owen, Abergele, ar "Lyfr Jonah'' yn y goleuni diweddar. Dydd Sul, Rhag. 2, bu y gweinidog I dawnus o'r Flint yn ein gwasanaethu, I sef y Parch Gwynfryn Jones. Mae ei i enwi yn ddigon i ddweyd ein bod wedi! cael gwledd mewn gwirionedd, ac yo I sicr nid aiff ei iafur yn ofer. Gwnaed; casgliad arbennig yn ystod y dydd a j chyfranwyd y swm anrhydeddus o L18 j i drysorfa y capel. Nos Lun dilYDOl bu yn darlithio yng nhapel Wesleaid y Betws i lond capel o wrandawyr astud! ar y testun amserol ''Trannoeth y Rhyfel." Yr oedd yn un o'r pethau ardderchoeaf a wrandawsom erioed. Yr oedd yn amlwg ei fod yn cyffwrdd calon ei wrandawyr, ac nid oes arttoheuaeth na chynyrcha les lie bynnag Si traddodir. R. R. Mae yr acbos yn Salem yn ei holl agweddau yn fwy Ilwyddiannus nag y bu erioed, ac yr ydym wedi cael y fraint o groesawu y brawd rhagorol Mr Owen Williams i'r seiat, ac hefyd mae Mr Joseph Jones, fu mor ff yddlon y blyn- yddau a fu, wedi dod yn ol atom i Salem, a da oedd gan bawb ei weled- Nos Lan, pregethwyd Pregeth Gea- hadol yng ngwir ystyr y gair gan y Parch E. Arthur Morris, a daeth cyn hulliad rhagorol ynghyd. GOH.

IGORE STREET, MANCHESTER.

HANLEY.

PENIEL, FLINT.

j ABERDAR./

[No title]