Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

OAKFIELD, LERPWL. I

QUEENSFERRY. I

BAGILLT.II

OPENSHAW, MANCHESTER. I

MANCHESTER. -I

CLATTER. I

GAIR 0 DREFFYNNON. I

TALSARNAU.I

News
Cite
Share

TALSARNAU. Bore Mercher, Rhagfyr oed, bu yrna briodas hapus. Y deuddyn dedwydd ydyw Miss Jennie Evans, merch Mr a Mrs John Evans, Rbiw," Talsarnau, un o'r teuluoedd ffyddlonaf yn Soar-Mr Evans yu swyddog gweithgar yno—a Mr John Griffith, mab Mr a Mrs Griffiths, Tan Arlee, Llanbedr. Gwas- anaethwyd ar y briodasierch gan ei chwaer, Miss Laura Evans; a chyfaill y priodfab oedd Mr Roberts, Abermaw. Rhoddwyd y cwlwm diddakd gan y Parch J. R. Roberts, ym mhresenoldeb Mr J. Bennett Jones, y Cofrestrydd, a rhoddwyd y briodasferch gan ei thad. Cafwyd gwledd ardderchog, a phwy a'i baeddai n fwy i ddathlu en priodas na phrriodfab dreuliodd naw mis yng nghai- edi'r frwydr yn Ffrainc. Dymunwyd yn dda i'r par ieuaine gan y Gweinidog, Mr Bennett Jones, ac eraill; atebwyd yn ddoeth a phwrpasol gan Mrs Griffiths. I Yn hwyrach ar y dydd ymadawsant am Lleyn i dreulio eu mis] mel,' ond deallaf fod y gwr ieuanc wedi dychwe-, erbyn hyn i'r fyddin. Nawdd Duw fyddo drosto, a pbrysured yr adog y caiff ddod yn ol at ei briod ieuanc hawddgar. r AMICUS. I

TRINITY ROAD, BOOTLE. I

LLANDDULAS. j

IGORE STREET, MANCHESTER.

HANLEY.

PENIEL, FLINT.

j ABERDAR./

[No title]